9 °C

CHP 16 yasa değişikliğine iptal istedi

CHP, 2. Yasama Yılında 16 yasa değişikliğinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine dava açtı

CHP 16 yasa değişikliğine iptal istedi

 

ANKARA - CHP TBMM grup yönetiminden alınan bilgiye göre, CHP, 23. Dönemin 2. Yasama Yılında 16 yasa değişikliğinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine dava açtı. 

Alınan bilgiye göre, söz konusu dönemde, başörtüsünün üniversitelerde serbest bırakılmasına ilişkin anayasa değişikliği ile nükleer santral kurulması, tanık koruma ve vakıflarla ilgili düzenlemelerin de aralarında bulunduğu 16 yasanın iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu. Yüksek Mahkeme, başvurulardan biri hakkında ret, 2'si hakkında iptal ve yürütmeyi durdurma kararı verdi. 13 başvuru ise henüz sonuçlandırılmadı. 

Anayasa Mahkemesi, 21 Ekimde yapılan halk oylamasıyla kabul edilen Anayasa paketinden 11. Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin düzenlemeleri çıkaran kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvuruyu reddetti. Yüksek Mahkeme, başörtüsünün üniversitelerde serbest bırakılmasına ilişkin anayasa değişikliği ile Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yurt dışında yaşayan seçmenlerin "mektup" ile oy kullanmasını düzenleyen hükümlerini iptal etti. 

CHP'nin, sosyal güvenlik reformu, nükleer santral kurulması, yabancıların Türkiye'de mütekabiliyet esasına göre yeni vakıf kurabilmesi, nüfusu 2 binin altına düşen 862 belde belediyesi ve 283 ilk kademe belediyesinin tüzel kişiliğinin kaldırılması ve 43 yeni ilçe kurulması, eğitim ve araştırma hastanelerinde klinik şefi ve şef yardımcısı atamaları ile 11 Ekim 2004 tarihinden önce gerekli izinler alınmadan tarım dışı kullanıma açılan arazilerin, istenilen amaçla kullanımına imkan sağlayan yasanın da aralarında bulunduğu 13 kanunla ilgili başvurusu ise henüz Anayasa Mahkemesince sonuçlandırılmadı. 

CHP'nin, Anayasa Mahkemesine taşığı ve henüz sonuçlandırılmayan 13 kanun şöyle: 

-Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına ilişkin kanun, 

-Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 

-Tanık Koruma Kanunu, 

-Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 

-Vakıflar Kanunu, 

-Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 

-Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 

-Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Mera Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 

-Turizm Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 

-Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 

-İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 

-Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 

-Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun." 

CHP, yabancılara mülk satışını yeniden düzenleyen yasa ile Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda değişiklik yapan yasayla ilgili de gelecek hafta Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunacak. 

 

"İktidar anayasayı içine sindiremedi"

CHP Grup Başkanvekili Hakkı Suha Okay, yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesine 23. Dönemde yaptıkları başvuruların, bir bölümünün önceki yasama döneminde kabul edilen ancak Anayasa Mahkemesince iptal edilen, bir bölümünün de kadrolaşmaya yönelik düzenlemeler olduğunu söyledi. AK Parti iktidarının anayasayı içine sindiremediğini, anayasanın özü ve ruhuyla kavgalı olduğunu öne süren Okay, bu durumun kapatma davasındaki kararla tescil edildiğini ileri sürdü. İktidarının anayasaya sadakatle görev yapması gerektiğini ifade eden Okay, yeni yasama yılında da anayasanın kendileri tanıdığı hakkı kullanacaklarını söyledi. 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap