‘Çoklu baro’ çok konuşturdu!

Meclis Adalet Komisyonu'nda sabaha karşı kabul edilen yeni baro kurulabilmesinin önünü açan yasa teklifi için iktidar ve muhalefet 296 konuşma yaptı

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

CANAN SAKARYA/ANKARA

Avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde 2 bin avukatın imzasıyla yeni baro kurulabilmesinin önünü açan yasa teklifi Meclis Adalet Komisyonunda dün sabaha karşı kabul edildi. 28 maddelik yasa teklifi için 2 Temmuz Perşembe günü saat 16.00’da görüşmelere başlayan Komisyon gece yarılarına kadar süren 52 saatlik bir çalışma ile yasa teklifinin görüşmelerini tamamladı. Muhalefet partilerinin iç tüzükten kaynaklanan tüm haklarını kullanarak engellemeye çalıştığı teklifin görüşmelerinde 296 konuşma yapıldı. Yasa teklifinin Genel Kuruldaki görüşmelerine 9 Temmuz Perşembe günü başlanması planlanıyor. Yasa teklifinin görüşmeleri sırasında avukatlar da Meclis kapısında nöbet tuttular.

6 ayda kuruluş tamamlanacak

Yasa teklifine göre, 4 kişilik kurucular kurulu, 2 bin avukatın imzasını alarak kuruluş işlemlerini 6 ayda tamamlayacak. TBB, kuruluş işlemlerini yerine getirmek üzere kurucular kurulunu görevlendirecek.

Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde barolar tüzel kişilik kazanma tarihine göre o ilin adıyla numaralandırılacak. Buna göre mevcut barolar bir numaralı baro olacak. Kuruluşu tamamlanan baronun ilk seçimli olağan genel kurulu, kuruluşu takip eden ve son rakamı çift olan yılın ekim ayının ilk haftası içinde baro başkanının daveti üzerine toplanacak.

Böylece tüm baroların seçimleri aynı tarihte yapılacak. Avukat sayısının 2 binin altına düşmesi halinde TBB ilgili baroya yazılı bildirimde bulunacak ve 6 ay içinde kuruluş için gerekli olan asgari avukat sayısı sağlanamazsa o baro tasfiye edilecek.

Her barodan 4 delege

Her baro, TBB Genel Kurulu'nda, baro başkanı ile sabit üç delege ve ilaveten her 5 bin avukat için ilave bir delegeyle temsil edilecek.

Kuruluş tarihine bakılmaksızın tüm barolar için, baro organlarının seçimi 2 yılda bir ekim ayının ilk haftası içinde, TBB organlarının seçimi ise 4 yılda bir aralık ayı içinde yapılacak.

Seçimler sonu çift rakama tekabül eden yıllarda yapılacak. Birlik Genel Kurulunun olağanüstü toplantısı; 10 yerine 25 baronun yönetim kurulunun yazılı talebiyle gerçekleştirilecek.

Düzenleme yürürlüğe girdikten sonra ekim ayında tüm barolar yeni başkan ve delegelerini seçecek. Aralık ayında ise TBB Genel Kurulu yapılacak.

Birden fazla baro kurulan illerde, özel kanunlardan kaynaklanan kurul ve komisyonlara avukat görevlendirilmesi, baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılacak. Yeni avukatlar, mesleklerinin ilk 5 yılında, kayıtlı olduğu baronun öngördüğü aidatı yarı oranında ödeyecekler.