Çoklu baro teklifi Meclis'te, Çağlayan'da eylem var

AK Parti'li Özkan, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi. İstanbul Barosu'nun çağrısıyla avukatlar düzenlemeyi protesto etmek için Çağlayan Adliyesi önünde “Savunma Mitingi” düzenliyor...

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Canan SAKARYA

Avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde asgari 2 bin avukatın imzasıyla yeni baro kurulabilmesinin önünü açan yasa teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu. Teklifin yasalaşması ile birlikte bugünkü şartlarda Ankara, İstanbul ve İzmir’de  birden fazla baro kurulabilecek. Her baro, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Genel Kurulunda, baro başkanı ile sabit üç delege ve ilaveten her 5 bin avukat için ilave bir delegeyle temsil edilecek. Teklifin yasalaşmasıyla Türkiye Barolar Birliğinde 138 delegesi bulunan İstanbul’un delege sayısı 13’e, Ankara’nın 57 olan delege sayısı 7’ye, İzmir’in 30 olan delege sayısı 5’e düşecek.

Avukatlık Kanununda değişiklik öngören yasa teklifi AK Parti ve MHP tarafından Meclis Başkanlığına sunuldu. Yasa teklifine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yasa değişikliğine neden ihtiyaç duyulduğunu anlatarak, “İstanbul Ankara ve İzmir barolarında sandığa teveccühün yüzde 40-45 oranında azalması nedeniyle ilgili barolardaki toplam avukatların ortalama yüzde 20’sinin oyunu alan ekip Baroda Başkanlığı ve yönetimi almakta, yine bu oy oranıyla barolar birliğinde yüzde 60 delegeyi belirlemektedir. Bu anti demokratik durum baroları, Anayasa ve yasada yer alan görevleri ile uğraşmak, avukatların sorunlarının çözümüne odaklanmak yerine dar alanda kısır çekişmelerle siyasi ve ideolojik çatışmaların merkezi haline getirmiştir” dedi.

Baroların kuruluşu ve tasfiyesi

Meclis Başkanlığına sunulan yasa teklifine göre; avukat sayısı 5 bin den fazla olan illerde asgari 2 bin avukatın imzasıyla yeni bir baro kurulabilecek. 4 kişilik kurucular kurulu, 2 bin avukatın imzasını alarak kuruluş işlemlerini 6 ayda tamamlayacak. TBB, kuruluş işlemlerini yerine getirmek üzere kurucular kurulunu görevlendirecek. Kurucular Kurulu, kurulacak baronun genel kurulunu toplayacak ve genel kurulda yeni baronun organları seçilecek. Seçim sonucunun Türkiye Barolar Birliğine bildirilmesi üzerine baro, tüzel kişilik kazanacak.

Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde barolar tüzel kişilik kazanma tarihine göre o ilin adıyla numaralandırılacak. Buna göre mevcut barolar bir numaralı baro olacak. Kuruluşu tamamlanan baronun ilk seçimli olağan genel kurulu, kuruluşu takip eden ve son rakamı çift olan yılın Ekim ayının ilk haftası içinde baro başkanının daveti üzerine toplanacak. Böylece tüm baroların seçimleri aynı tarihte yapılacak. Avukat sayısının 2 binin altına düşmesi halinde TBB ilgili baroya yazılı bildirimde bulunacak ve 6 ay içinde kuruluş için gerekli olan asgari avukat sayısı sağlanamazsa o baro tasfiye edilecek. Tasfiye işlemleri son yönetim kurulu tarafından TBB’nin gözetim ve denetimi altında yapılacak ve tasfiye edilen baronun malları TBB’ye geçecektir. Tüzel kişiliği sona eren baroya kayıtlı avukatlar ve stajyerler ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde o ilde bir baro varsa o baroya, birden fazla baro varsa diledikleri baroya kaydolabilecek ve bunların devam eden iş ve işlemleri bu baro tarafından yürütülecek.

Baroların Türkiye Barolar Birliğinde temsili

Her baro, TBB Genel Kurulunda, baro başkanı ile sabit üç delege ve ilaveten her 5 bin avukat için ilave bir delegeyle temsil edilecek. Kuruluş tarihine bakılmaksızın tüm barolar için, baro organlarının seçimi 2 yılda bir Ekim ayının ilk haftası içinde, TBB organlarının seçimi ise 4 yılda bir Aralık ayı içinde yapılacak. Seçimler sonu çift rakama tekabül eden yıllarda yapılacak. Birlik Genel Kurulunun olağanüstü toplantısı; 10 yerine 25 baronun yönetim kurulunun yazılı talebiyle gerçekleştirilecek. Olağanüstü genel kurul toplantısı, Kanunda Birlik Genel Kurulunun görevleri arasında sayılan hususlarla sınırlı olarak yapılacak ve seçimli olamayacak. Baro ve birlik başkanlıklarının herhangi bir sebeple boşalması halinde bard yönetim kurulu kendi üyeleri arasından yeni baro başkanını seçecek ve seçilen başkan, kalan süreyi tamamlayacak. Düzenleme yürürlüğe girdikten sonra ekim ayında tüm barolar yeni başkan ve delegelerini seçecek. Aralık ayında ise TBB Genel Kurulu yapılacak.

Baroların CMK ve bazı kurul ve komisyonlarda temsili

Bir ilde birden fazla baronun kurulmasına imkan tanınmakla birlikte adli yardım ve zorunlu müdafilik hizmetleri avukatlar arasında eşitlik ilkesi ile adil bir denge gözetilerek yerine getirilecek. Görevlendirmelere ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecek. Birden fazla baro kurulan illerde, özel kanunlardan kaynaklanan kurul ve komisyonlara avukat görevlendirilmesi, baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılacak. Teklifte yer alan diğer bir maddeye göre;  yeni avukatlar, mesleklerinin ilk 5 yılında, kayıtlı olduğu baronun öngördüğü aidatı yarı oranında ödeyecekler.

Adliye önünde eylem

İstanbul Barosu'nun çağrısıyla avukatlar düzenlemeyi protesto etmek için Çağlayan Adliyesi önünde “Savunma Mitingi” düzenliyor. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Mitingin yapıldığı meydana giriş ve çıkışlar kapatıldı. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda, “Sevgili meslektaşlarım, ülkemiz yargısının teslim alınmasına yönelik çok ciddi bir tehdidin arifesindeyiz. İktidar, yasa yapma gücünü silaha dönüştürüyor. Hukuksuzluğun yasa gücüyle meşrulaştırılmasına izin veremeyiz. Biz avukatız bunu anlatabilmemiz gerekiyor” dedi. “Sizi çocuklarınıza gururla anlatacağınız bir direniş gününe davet ediyorum” diyen Durakoğlu, tüm avukatları bugün Çağlayan Adliye meydanında yapılacak mitinge davet etti.