8 °C

Danıştay'dan Aliağa'da termik santral durdurma

Kararda, "herkesin, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu" hükmünü içeren Anayasa'nın 56. maddesine atıfta bulunuldu

Danıştay'dan Aliağa'da termik santral durdurma

 

ANKARA - Danıştay, İZDEMİR Enerji Elektrik Üretim şirketine Aliağa'da 49 yıllığına termik santral kurma ve elektrik üretme izni veren Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 4 Haziran 2009 tarihli kararının oybirliğiyle yürütmesini durdurdu.

Adli tatil nedeniyle davanın görüldüğü Danıştay 13. Dairesi yerine ilk incelemeyi yapan Danıştay Nöbetçi Dairesi, CHP Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un açtığı davada yürütme yönünden kararını verdi.

Kararda, "herkesin, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemenin devletin ve vatandaşların ödevi olduğu" hükmünü içeren Anayasa'nın 56. maddesine atıfta bulunuldu.

Çevre Kanunu'nun çevrenin korunmasına ilişkin maddelerine de gönderme yapılan kararda, Elektrik Piyasası Kanunu'nda ise yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreye uyumlu bir şekilde üretilmiş elektriğin tüketicilerin kullanımına sunulmasının amaçlandığı anımsatıldı.

Kararda, söz konusu yasal düzenlemeler çerçevesinde Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu'nun bu konularda yapılan lisans başvurularını çevre mevzuatı yönünden de incelemesinin zorunlu olduğu ifade edildi.

Aliağa'daki termik santral projesinde, üretim lisansı verilmeden önce ÇED kararlarına ilişkin yasal sürecin tamamlanmasının bir "ön şart" olarak kabul edilmesi ve bu ön şartın lisans verilmeden önce aranması gerektiğine işaret edilen kararda, elektrik üretim faaliyetine konu bir projeye, çevreye uyumlu olup olmadığı bilinmeden üretim lisansı verilmesinin, Anayasa ve Çevre Kanunu ile elektriğin çevreye uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulmasını amaçlayan Elektrik Piyasası Kanunu'nun gözardı edilmesi anlamına geleceği kaydedildi.

Elektrik Piyasası Kanunu'nda lisans alan tüzel kişinin faaliyet alanına göre yürürlükteki mevzuatın gereklerini yerine getirme yükümlülüğü bulunduğunun öngörüldüğü ve "ÇED olumsuz kararı" verilmesi durumunda lisansın iptal edilebileceğinin de düzenlendiği anlatılan kararda, ancak çevreye uyumlu elektrik üreteceğini kanıtlayanlara lisans verilebileceği vurgulandı.

Kararda, "Bu durumda, ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararı alınmadan üretim lisansı verilmesine ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır" denildi.

Nöbetçi daire, yürütmeyi durdurma kararını oybirliğiyle verdi.

Danıştay 13. Dairesi, davayı esastan görüşmeye devam edecek ve Anadol'un, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararının iptali istemini karara bağlayacak.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap