Değişen dinamikler için yeni bir kaynak

Sermaye piyasalarında değişen dinamikler kitaplaştı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Batur İLHAN

Küresel piyasalarda 2008 Lehman Krizi sonrası oluşan yeni kavramlar ekonomi ve finans başlıklarında gündemde sıcak bir şekilde yer tutuyor. Para piyasalarında kur ve reel piyasalarda ticaret savaşlarının şiddetlendiği son on yılda Brexit, son ABD seçimleri gibi yıkıcı dönüşümler kripto paralar, Foreks vadeli kontratlar, yapay zekâ gibi finansal piyasalarda kuralları yeniden yazan gelişmelerle birlikte yaşanıyor. Doğrudan yatırımlar ve portföy yatırımları ile ödemeler bilançosunda birçok ülke finansman kaynağı olarak sermaye piyasalarını yine ön planda tutuyor.

Dördüncü Sanayi Devrimi ve Dijital Ekonomi başlığında yeni kavramlar, ürünler finansal piyasalarda gelişiyor. Türkiye’de ise İstanbul Finans Merkezi başlığı dahil olmak üzere sermaye piyasalarında önemli gelişmeler kaydediliyor. Sermaye piyasalarındaki tüm bu gelişmeleri ise ülkemizde güncel olarak hem akademik hem profesyonel bakış açısı ile aktaran kitap sayısı oldukça az sayıda. Özellikle sermaye piyasası kapsam ve konulu kitapların çoğunlukla kavramsal bir ders kitabı niteliğinde ve sayıca yazında çok az olması, güncel gelişmelerle yoğurulmuş bilimsel bir sermaye piyasası kitabı ihtiyacını daha çok ön plana çıkarıyor. İstanbul Arel Üniversitesi’nin dört yıllık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin doktor öğretim üyelerinin “Sermaye Piyasalarında Değişen Dinamikler” adındaki bölüm yazarlı kitabı bu ihtiyaçtan hareketle Türkmen Kitabevi’nden bu ay piyasaya çıktı.

Yeni ekonomi politikalarına katkı sağlayacak yenilikçi öneriler

Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) sermaye piyasalarının gelişimi için Kalkınma Bankası’nın rolünün artırılması, dijital dönüşüm ve alternatif finansman yöntemleri için kripto para arzı gibi çalışmalara yer verilmiş durumda. Kitapta öngörülen yeni ekonomi politikalarına katkı sağlayacak kripto para arzı ile mega projelerin finansmanı veya kitlesel fonlama ürünü olarak kullanılması, sermaye piyasasında PTTbank’ın rolü, yapay zekanın finansal hizmetlerde gelişim alanları gibi yenilikçi öneriler bulunuyor.

Gayrimenkul finansmanından Foreks piyasalarına geniş bir eko-yelpaze

Konusunda uzman her bir yazar gayrimenkul finansmanından Foreks piyasalarına, yapay zekadan davranışsal finansa, Postbank ve posta finansal hizmetlerinden girişimcilikteki yeni finansman tekniklerine, kripto paralardan İstanbul Finans Merkezi’ne farklı birçok konuyu “Sermaye Piyasalarında Değişen Dinamikler” adındaki bölüm yazarlı kitabın altında topladı. Baş Editör Cüneyt Dirican ve diğer editörler Aylin Erdoğdu ve Murat Akkaya’nın ikişer bölümle katkı sağladığı kitapta toplamda 12 farklı bölümde sermaye piyasalarına dair gelişmeler, güncel konular bilimsel, akademik ve profesyonel bir bakış açısı ile kaleme alınmış. Kitapta birçok yeni başlığın dışında çeşitli önermeler ile hızlı kazanımlar ve sermaye piyasalarının gelişimi adına önemli fırsatlar da bulunuyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise kitabın kapağında da yer alan, İstanbul Ekolü ile ülkemiz ekonomisinin ve piyasaların bir iktisadi yönetim (düşünce) okulu ihtiyacı. Avusturya İktisat Okulu ve benzerleri gibi bir iktisadi düşünce okulunun sermaye piyasalarıın ve ekonomimizin gelişimi başta olmak üzere dünya iktisat ve finans anabilim dalına sağlayabileceği katkıların konsolide haline bir örnek olması adına “Sermaye Piyasalarında Değişen Dinamikler” kitabı bu anlamda bir ilki de barındırıyor.

Bilimselliğin yanında piyasadaki güncel uygulamalara dair örnekler

Hem piyasadaki profesyonellere hem de sermaye piyasası alanında araştırma veya çalışma yapmak isteyenlere yönelik olarak Türkmen Kitabevi’nden çıkan “Sermaye Piyasalarında Değişen Dinamikler” adındaki bölüm yazarlı bu kitapta bilimselliğin yanında piyasadaki güncel uygulamalara dair örnekleri bulmak mümkün olmakta. Yazarların önemli bir kısmının piyasa kökenli, deneyimli akademisyen olduğu da dikkate alındığında paranın yönetimi ile ilgili herkesin önemli bir kaynakçası olmaya aday 416 sayfalık bu kitabı tüm kitapçılarda ve on-line kitabevlerinde bulmak mümkün.

Bu konularda ilginizi çekebilir