15 °C

Denizbank, danışmanlık da yapacak

BDDK, Denizbank'a belirli alanlarda müşavirlik, danışmanlık ve destek hizmeti sunumu için izin verdi.

Denizbank, danışmanlık da yapacak

 

ANKARA - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Denizbank'a belirli alanlarda müşavirlik, danışmanlık ve destek hizmeti sunumu için izin verdi.

Kurul kararı, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kurul yaptığı inceleme sonucunda, Bankaya şu noktalarda hizmet izni verdi:

- Denizbank Finansal Hizmetler Grubu iştiraklerine, hukuki müşavirlik, teminat alımı, yönetim kurulu kararlarının takibi, gerektiğinde tescil ve ilanı, genel kurul faaliyetlerinin yürütülmesi konularında, hizmet verilen şirketin işlemlerinin yürütülmemesi ve hizmeti yürütecek birimlerin ya da söz konusu faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu personelin şirketlerin bünyesinde bulunması kaydıyla, sadece görüş vermek, tek tip sözleşme hazırlanmasına yardımcı olmak ve sair amaçla müşavirlik/danışmanlık hizmeti sunulması,

- Hizmet verilecek şirketlerin bünyesinde işlerlik ve etkinlik kazanmış uygun hizmet birimleri ile iç denetim sisteminin kurulmuş, bu birimler için yeterli personel kadrosunun oluşturulmuş, personelin buna uygun görev tanımları ile yetki ve sorumluluklarının belirlenmiş olması, verilecek hizmetlerin anılan şirketler adına ana faaliyet konusu niteliğinde yürütülmemesi ve Banka faaliyetlerini aksatmayacak bir şekilde yapılandırılmış olması şartıyla iştiraklerine ve bağlı ortaklıklarına iç denetime ilişkin destek/danışmanlık hizmeti sunulması,

- Bilgi sistemleri konusunda iştirak, bağlı ortaklık ve grup şirketlerine destek hizmeti sunulması.

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.