21 °C

DİSK örgütlenme seferberliği düzenleyecek

DİSK, Genişletilmiş Başkanlar Kurulu'nda yeni kararlar aldı. Buna göre DİSK, taşeronlaştırmaya, asgari ücretin antidemokratik kurullarla belirlenmesine, savaş ve yoksulluk bütçesine karşı etkin mücadele yöntemlerini hayata geçirecek.

DİSK örgütlenme seferberliği düzenleyecek

 

İSTANBUL - DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, "taşeronlaştırmaya, çalışanları açlığa ve yoksulluğa mahkum eden asgari ücretin antidemokratik kurullarla belirlenmesine, savaş ve yoksulluk bütçesine" karşı etkin mücadele yöntemlerinin hayata geçirileceğini, içinde bulunulan dönemin özelliklerine göre gerekli mücadele araçlarının ortaya konulacağını bildirdi.
 
DİSK'ten yapılan açıklamada, Genişletilmiş Başkanlar Kurulu'nun, 7-8 Aralık'ta toplandığı ve gündemindeki maddeleri tartışarak, bazı kararlar aldığı bildirildi.
Kurulun kararında, "siyasi iktidarın, ucuz işgücüne dayalı büyüme modelinin devamını sağlamak için oluşturulmuş orta vadeli ekonomik planına ve yoğun emek sömürüsüne yol açan kayıtdışı, kuralsız, güvencesiz, taşeron çalıştırma ve diğer esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması gibi emek karşıtı politikalarını uygulamak için, baskı politikalarını daha da artıracağı" kaydedildi.
 
Böyle bir programın uygulanmasının, temel demokratik hakların ve özgürlüklerin sınırlanmasını da gündeme getireceği aktarılan kararda, "Bunlardan biri de sendikaların ve emekçilerin tepkisi ve direnci nedeniyle geçici olarak uygulamaya sokamadığı 'Kıdem Tazminatı'nın kaldırılması, bölgesel asgari ücret, Özel İstihdam Büroları'nın mesleki faaliyet olarak ödünç iş ilişkisi kurması (işçi kiralama)' gibi düzenlemelerdir. Bunun en somut örneği kendisini bir hükümet programı olarak Ulusal İstihdam Stratejisi Belgesi'nde göstermektedir. Bu belge ve çıkartılmak istenen sendikal yasalar, işçi sınıfının, tarihin en kapsamlı saldırısıyla karşı karşıya olduğunu da göstermektedir" denildi.
AK Parti iktidarının, "12 Eylül ürünü", "yasakçı" ve "tekelci" sendikal anlayışı dayattığı öne sürülen kararda, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun çıkartılmasının, güvencesizliğe, ayrımcılığa ve yasaklamalara dayalı yeni bir sendikal stratejiye tekabül ettiği ve "geleneksel" sendikal mücadele döneminin kapandığını, mücadeleci, aktif, militan yeni bir sendikal mücadele döneminin başlatılması gerektiğini gösterdiği belirtildi.
 
Kararda, şu ifadelere yer verildi:
"AKP iktidarının ekonomik, sosyal ve siyasal programıyla belirlediği amaçlarına ancak güçlü bir toplumsal muhalefet ve sendikal hareketin bulunduğu koşullarda ulaşması mümkün değildir. Gerek iç gerek dış politika alanında ülkemizin bugün temel ihtiyacı, en geniş halk kitleleri ve çalışanların çıkarlarını gözeten, demokratik, sosyal hak ve özgürlükler ile insan haklarının geliştirilmesini toplumsal bir değişim programı olarak öneren bir yaklaşımın ortaya çıkarılmasıdır. İnsanlığın son 200 yıllık tarihinin açıkça ortaya koyduğu gibi böyle bir toplumsal değişim, ancak işçi sınıfının ekonomik, sosyal, demokratik taleplerini dile getiren bir hareketle sağlanabilir.
 
Bu nedenle, bu saldırıların önüne geçebilmenin yolu toplumsal hak ve özgürlükler için örgütlü mücadelenin yeni yöntemleri ve olanaklarının inşa edilmesinden geçmektedir. Tarihin en büyük ve kapsamlı saldırısı ile karşı karşıya olduğumuz bu süreçte, işçi sınıfının mücadelesini sınıf ve kitle sendikacılığı anlayışıyla kucaklayan DİSK, tüm saldırıları boşa çıkaracak adımları kararlı bir şekilde atmaya devam edecek; taşeronlaştırmaya karşı, çalışanları açlığa ve yoksulluğa mahkum eden asgari ücretin antidemokratik kurullarla belirlenmesine karşı, savaş ve yoksulluk bütçesine karşı etkin mücadele yöntemlerini hayata geçirecek, içinde yaşadığımız dönemin özelliklerine göre gerekli mücadele araçlarını ortaya koyacaktır. DİSK, önümüzdeki süreçte örgütlenme seferberliği düzenleyerek, tarihinden aldığı mücadele azmini geleceğe taşıyacaktır."
 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap