9 °C

EKAP’a kayıt olmayanlar kamu ihalesine giremiyecek

Av. Duygu KILIÇ ÇAYLI / KILIÇ HUKUK BÜROSUduygukilic@kilichukuk.org

EKAP’a kayıt olmayanlar kamu ihalesine giremiyecek

Kamu ihalelerine katılmak isteyen kişilerin, 01.07.2015 tarihine kadar ellerinde mevcut kamu idarelerince düzenlenmiş iş deneyim belgelerini Elektronik Kamu Alımları Platformu'na (EKAP) kaydetmeleri gerekmektedir. Aksi durumda, 01.07.2015 tarihinden sonra yapılacak hiçbir ihaleye EKAP üzerinden düzenlenmeyen, ya da EKAP belge numarası almayan iş deneyim belgeleriyle katılmak mümkün olmayacaktır. Kamu idareleri EKAP üzerinden iş deneyim belgesi tanzim etmeye 01.09.2014 tarihinden itibaren başlamışlardır. 07.06.2014 tarihli 29023 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İhale Uygulama Yönetmeliklerinde; 01.09.2014 tarihinden önce kamu idarelerince düzenlenmiş iş deneyim belgesi bulunan kişiler özetle;

Belgeyi düzenleyen idarelere eski iş deneyim belgelerini teslim edecek,

İdarelerin EKAP üzerinden yeniden iş deneyim belgesi düzenlemesini sağlayacak,

01.07.2015 tarihinden sonraki tüm ihalelere bu belgelerle katılacağı, yönünde düzenlemeler yapılmıştır. 

Yapılan değişikliklerle, iş deneyim belgesini 01.09.2014 tarihinden önce düzenleyen idareler özetle;

İhaleye katılmak isteyen kişilerin elindeki eski belgeyi teslim alacak,

İdare İş Deneyim Belgesi Düzenleme, Kayıt ve Sorgulama Kullanım Rehberi'ne göre kontrolünü yapacak,

Daha önce düzenlenen belgenin tarih ve sayısını belirleyen bir şerh düşülecek, 

EKAP üzerinden otomatik olarak verilen “belge numarası” ile birlikte düzenlenen yeni iş deneyim belgesini; imzalayıp, mühürleyip onaylayarak ilgiliye verecek, 

Eski belgeyi, arşivleyecek,

01.07.2015 tarihinden sonraki her ihalede, iş deneyim belgesinin EKAP kaydı üzerinden kontrol yapılarak, ihaleyi sonuçlandıracaktır. 

Kamu idareleri 01.09.2014 tarihinden sonra, yeni iş deneyim belgelerini EKAP’a kaydederek düzenlemektedir. Ayrıca, ihale aşamasında da iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden sorgulanıp buna göre işlem tesis edilecektir. Ancak 01.07.2015 tarihinden sonra, EKAP kayıt numarası taşımayan eski iş deneyim belgeleri ile ihaleye katılan istekliler değerlendirme dışı bırakılabilecek.

Bu düzenlemelerle, ülkemizde e-ihale kapsamında ihale işlemlerinin aynı merkezden denetiminin sağlanması amaçlanmıştır. Artık kamu idarelerince düzenlenen; iş bitirme, iş durum, iş denetleme, iş yönetme, alt yüklenici iş bitirme belgelerinin kayıt altına alınacağı ve tek merkezden kontrolünün sağlanarak, ihale işlem sürecinin kısalacağı ve şeffaflığın daha da artacağı değerlendirilmektedir. İhalede istenilen diğer yeterlik belgelerinin de EKAP üzerinden denetlendiği uygulamaların süratle yürürlüğe konulması, ihaleleri daha şeffaf ve rekabete açık hale getirecektir. 

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.