10 °C

Elazığ, tarımda sektörel teşvikler ile gelişebilir

Elazığ, tarımda sektörel teşvikler ile gelişebilir

ELAZIĞ'DAN / Nida YANGÖZGÜL

Coğrafi konum itibari ile zor bir bölgede bulunan mermer diyarı Elazığ, yeni sektörel teşvikler ile büyüme hacmini daha da artırabilecek bir potansiyele sahip...Var olan işletmeler istihdama istenilen oranda artış sağlayamadığından, artık yeni projeler ile daha kalıcı çözümler üretilmesi gerek. Bunun da ancak sektörel teşvikler ile olabileceği bir gerçek. Zaten yapmış olduğumuz sohbetlerde ve ziyaretlerde de Elazığlılar, sektörel teşviklerin ön planda tutulması gerektiğini vurguluyorlar.

Elazığ, konumu itibari ile birçok ilin yükünü çeken bir il ve bunun bedelini ödeyen bir yapıya sahip. Öyle ki bu durum sanayisine kadar yansımış. Evet üretim yapılmakta, çalışan fabrikalar mevcut ama üretim neden daha üst seviyelere çıkarılıp sektör kolları genişletilmesin? Sanayideki gelişmişlik, ilin kendisini ifade eder. Sanayi gelişirse işsizlik azalır, refah seviyesi artar, bu durum yaşam standartlarına, sosyal hayata da olumlu katkı sağlar.

Elazığ üretimde mermer ve üzüm ile ön plana çıkıyor. Bu ürünlerde ihracat yapılıyor fakat yine de işsizlik oranı hala Türkiye ortalamasının üzerinde; yüzde 17'lik bir dilime sahip. Elazığ'da yeni yatırımların oluşması için bir an önce adımların atılması gerekiyor. Doğu'daki illerimizin bir çoğunda olduğu gibi Elazığ'da da tarım sektörü geliştirilebilir. Tarım, verilecek destekler ile gelişim gösterebilecek bir sektördür. Alt yapısı mevcut bir sektör olarak gerek hayvansal üretim gerek bitkisel üretim alanında tarımın var olan potansiyelini kullanarak, artış sağlanabilir. Türkiye'nin ilk ve tek Hayvan Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi'ne sahip olması da Elazığ'a ayrı bir ayrıcalık katıyor. Bu alanda verilecek yeni teşvik ile daha da faal duruma gelinecektir. Hatta süt inekçiliği alanında yapılacak yeni atılımlarla ilin ekonomisi hareketlenecektir. Bunun yanı sıra ilin en önemli ürünlerinden üzümde marka çalışmalarına ağırlık verilirse, üretimde dolayısıyla da istihdamda artış sağlanabilir. Devlet desteği ile hali hazırda bulunan şarap fabrikalarının kapasitesini artırarak üretim yapması sağlanırsa, otomatik olarak yeni kaynaklara ihtiyaç duyulacak, çiftçi üretime yönlendirilecek, ekim artacak, üreten emeğinin hakkını aldığını gördükçe bu döngü de böyle katlanarak ilerleyecektir.

Tüm bunların yanı sıra kente getirilecek ulusal firmaların rolü de unutulmamalı. Elazığ'a gelecek birkaç ulusal firma, güven ortamının artmasına sebep olacak ve devamında farklı birçok firma yatırım talebinde bulunacaktır. Ulusal firmaların ilin ekonomisine ciddi katkıları ve dönüşü olacağı gibi il kendi markalarını ön plana çıkarmak ve yeni markalar üretmek için bir arayışa girecek, hızlı bir büyüme trendi yakalayacaktır. Yüzde 17'lik işsizlik seviyesini aşağılara çekmek amacıyla Doğu'daki her ilin kendi markalarını oluşturabilmesi için gereken desteğin verilmesi gerektiğine inanıyorum. Gerek bölgesel teşvikler gerekse sektörel teşvikler ön planda tutulmalı, üretim ve ticaret yapanların en iyi şekilde faydalanmasını sağlayacak çözüm önerileri getirilmelidir.

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.