Emisyon cezaları artırıldı

Emisyonu yönetmelik sınırlarının üstündeki tesislere 193 bin 135 lira cezası verilecek. Hava kirliliği kaynaklı izinleri almayan işletmelerin cezası ise 96 bin 561 liraya çıktı. Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine verilecek ceza 2 bin 67 liraya, standartlara aykırı emisyona sebep olan araçlara verilecek ceza da 4 bin 136 liraya yükseltildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

2872 Sayılı Çevre Kanununun, egzoz gazı emisyonuyla ilgili yükümlülükleri içeren 20’nci maddesinin a, b, c ve d bentlerinde öngörülen para cezaları yeniden değerleme oranında (yüzde 9.11) artırıldı.

Hava kirliliği yönünden önemli etkileri nedeniyle kurulması ve işletilmesi yönetmelikle izne tâbi olup da bu izni almadan kurulan tesislere uygulanan ceza miktarı 96 bin 561 liraya yükseltildi.

Aldığı izin iptal edilmesine rağmen kurmaya ve işletmeye devam eden veya izin almaksızın sonradan değişiklik yapan veya yetkili makamların gerekli gördükleri değişiklikleri tanınan sürede yapmayanlara da 96 bin 561 lira ceza uygulanacak. Bu tesislerde emisyon miktarının yönetmelikle belirlenen sınırları aşması halinde ise 193 bin 135 lira idari para cezası uygulanacak.

Ayrıca,  egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine verilecek ceza 2 bin 67 liraya, standartlara aykırı emisyona sebep olan araçlara verilecek ceza ise 4 bin 136 liraya yükseltildi.

Taşıtın imalatında bulunan egzoz gazı emisyon kontrol sistemi olan katalitik konvertör/katalizör/dizel partikül filtresi olmadan kullanılan motorlu taşıt sahibine 2 bin 67 lira, kurallara aykırı emisyon ölçümü yapanlara 8 bin 272 lira ceza uygulanacak.