18 °C

Enerji yönetimi

Enerji yönetimi

Turgay YILMAZ / Metalurji Y.Mühendisi
turgayyilmaz@yahoo.com

 

Dünyanın en büyük problemi enerji maliyetlerinin yüksekliğidir. Dünya nüfusunun önemli bölümü şehirlerde yaşıyor. Buna paralel olarak enerji maliyeti artıyor. Her ne kadar çeşitlendirlmeye çalışılsa da hala dünyada tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 87'sinin fosil yakıt (petrol, kömür ve gazdan), yaklaşık yüzde 5'inin nükleerden, geriye kalan yüzde 8'inin de hidroelektrik, rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir kaynaklardan sağlanmaktadır. Fosil yakıt kaynakları sınırlı ve ulaşılabilirliği gittikce zorlaşmaktadır.Işte bu noktada karşımıza etkin,verimli bir Enerji Yönetimi gerekliliği çıkmaktadır. Uluslarası Standard Organizasyonu (ISO) bu amacla 2011 yılında 'Sürekli İyileşme' felsefesini temel alan ISO 50001-Enerji Yönetim Sistemi adı altında bir standard yayınlamıştır.

ISO 50001-Enerji Yönetim Sistemi ana hatlarıyla;

- Tanımlanmış enerji politikası, amaç ve hedefleri

- Enerji kullanım noktalarının ve değişkenlerinin sistematik olarak tanımlanması

- Tanımlı süreçler ve prosedürler

- Tanımlı ve paylaşılmış görevler ve sorumluluklar

- Faaliyetlerin kontrollerinin sağlanması

- Enerji tüketiminin izlenmesi ve ölçülmesi. Enerji tüketimi ve değişkenler arasındaki ilişkinin oluşturulması

- Performansın, verimliliğin ve tasarrufların düzenli aralıklarla üstyönetim tarafından gözden geçirilmesi'ni içermektedir.

ISO 50001 EnYS maliyetleri düsürmeyi hedefleyen gönüllü bir standarddır. Enerji yönetiminin temel unsuru verimlilik kültürünü yaratabilmek ve bunu sürekli kılmaktır.Eğitim sürekliliği sağlamanın vazgeçilmez aracıdır.

Kurulu sistemin etkinliğini değerlendirmek isteyen kuruluşlar,isterlerse bağımsız belgelendirme kuruluşlarına sistemlerini belgelendirebilirler.

Ülkemizde verimlilik kültürü eksiktir. Bilinçsiz israf ile her yıl milyarlarca lira enerji maliyeti diye yurtdışına ödenmektedir.Enerji Yönetim Sistemi enerji tüketen bireylerden başlamak koşuluyla ülkemizin vazgeçilmez ulusal bir politikası olmalıdır.

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap