22 °C

ESK'nın yapısı değişiyor

Yeni tasarıyla Ekonomik ve Sosyal Konsey'in (ESK) mevcut yapısının daha geniş toplum kesimlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi ve kamu ağırlığının azaltılması planlanıyor

ESK'nın yapısı değişiyor

ANKARA - Ekonomik ve Sosyal Konsey'in (ESK) Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tasarıyla; Konsey'in daha etkin ve fonksiyonel bir yapıya kavuşturulması, mevcut yapısının daha geniş toplum kesimlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi, sosyal diyalog fonksiyonunun güçlendirilmesi ve kamu ağırlığının azaltılarak Konsey'in istişari fonksiyonunun ön plana çıkartılması amacıyla, mevcut kanun yürürlükten kaldırılıyor.

Ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında, toplumsal uzlaşma ve işbirliğine katkı sağlamak üzere hükümete istişari nitelikte görüş bildirmek için yeni Ekonomik ve Sosyal Konsey kurulacak.

Ekonomik ve Sosyal Konsey, Başbakanın başkanlığında; kamu kurum ve kuruluşlarından 20, çalışanlardan 8, özel kesimden 12, diğer toplum kesimlerinden 12, yerel yönetimlerden 2, üniversitelerden 2 temsilci olmak üzere toplam 57 üyeden oluşacak.

Kamu kurum ve kuruluşları dışındaki kesimlerden gelen üyelerin seçiminde, ait oldukları kesimdeki temsil gücü, faaliyet hacmi ve etkinliği, ekonomik ve sosyal konulara ilgi düzeyi gibi hususlar dikkate alınacak.

Belirlenen üyelere ilaveten; gündeme bağlı olarak en fazla; kamu kurum ve kuruluşlarından 5, sivil toplum kuruluşlarından 9, ekonomik ve sosyal konularda yetkinliği ile öne çıkmış bilim insanları, sanatçılar, yazarlar ve diğer kişiler arasından belirlenen 5 kişi, Başkanlık Divanı tarafından Konsey toplantılarına davet edilebilecek.

Başbakanın toplantılara katılamaması halinde görevlendireceği bir bakan toplantılara başkanlık edecek.

İşbirliğini güçlendirecek

Konsey; hükümet ile toplumsal kesimler arasındaki ve toplumsal kesimlerin kendi aralarındaki uzlaşma ve işbirliğini güçlendirecek çalışmalar yapacak, hükümetin talebi üzerine, ekonomik ve sosyal yaşamı etkileyen kanun tasarıları, plan ve politika belgeleri hakkında görüş bildirecek, Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişari Komitesi tarafından yapılacak çalışmaları izleyecek.

Başkanlık Divanı; başkan, dört başkan yardımcısı ve Kalkınma Bakanlığı temsilcisinden oluşacak. Başkanlık Divanı, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanacak ve oy çokluğuyla karar verecek.

Başkanlık Divanı'nın toplanamadığı hallerde, divana verilen yetkiler Kalkınma Bakanlığı tarafından kullanılacak. 

Yılda iki kez toplanacak

Konsey, yılda iki defa olağan olarak toplanacak, ayrıca Başkanlık Divanı'nın daveti veya divan dışında kalan üyelerin üçte birinin yazılı istemleri üzerine olağanüstü toplanabilecek. Konsey'in sekretarya hizmetleri ve mali işlemleri, Kalkınma Bakanlığı'nca yürütülecek.

2001 tarihli ve 4641 sayılı Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kuruluşu, Çalışma Esas ve Yöntemleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılacak.

Bu düzenlemenin kanunlaşıp yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Türkiye-Avrupa  Birliği Karma İstişari Komitesi'nin mevcut üyelerinin görevleri başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erecek. Bu düzenlemenin yürürlüğe girmesinden sonra, Başkanlık  Divanı'nın yapacağı ilk toplantıya kadar, Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişari Komitesi üyelerini Başkan belirleyecek. 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap