20 °C

Fakir ailelere kömür yardımı

Valiliklere bildirilen fakir ailelere, müracatları üzerine asgari 500 kilogram bedesliz kömür verilecek.

Fakir ailelere kömür yardımı

ANKARA - Valiliklere bildirilecek fakir ailelere, müracaatları üzerine asgari 500 kilogram kömür yardımı yapılacak.

Bakanlar Kurulu'nun konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin dünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre kömür yardımı alacak aileler, il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenerek, valiliklere bildirilecek. Valiliklere yapılacak kömür sevkiyatları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca belirlenecek kriterlere göre, kuruluşlar tarafından belirlenen sevkiyat programı dahilinde yapılacak.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüklerinin CIF satış esaslarında valiliklerce bildirilen teslim noktalarına kadar gönderilecek kömür, sevkiyat noktalarının konumuna göre belirlenecek nakil vasıtalarıyla TKİ ve TTK'nın sorumluluğunda nakledilecek.

TKİ, dağıtacağı kömür ve gerekli hizmeti, işleticisi kim olursa olsun kendisine ait sahalar ile bağlı ortaklık veya iştiraklerine ait sahalardan da temin edebilecek ve valiliklere ulaştırılmasını sağlayacak. 

İl içerisinde dağıtım organizasyonu valiliklerce yapılacak. Dağıtılacak kömürün niteliği, Çevre ve Orman Bakanlığınca yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine uygun olacak.

Valiliklere yapılan kömür tesliminden doğan vergi ve harçlar (KDV dahil) adı geçen kuruluşlar tarafından ödenecek.

CIF satış esasına göre valiliklere teslim edilecek kömür bedelleri ile oluşması halinde görev zararları, ilgili teşebbüsçe yapılacak ödeme talebine istinaden ve kuruluşların hesapları esas alınarak Hazine Müsteşarlığı bütçesinde yer alan ilgili harcama tertiplerinden gider kaydedilerek, 45 gün içerisinde ödenecek. Bu ödemeler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 35. maddesi hükümlerine tabi olmayacak.    

Karar, 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap