Geleceğin aristokratları

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Erdoğan KUTLU / Mak. Müh.

Bilimsel Ar-Ge çalışmaları sonucu teknolojilerdeki gelişmeler, Toplum yapısı ile Yaşam kültürünü de değiştirmektedir.

Genetic-Tech., High-Tech., Nano-Tech. ve Space-Tech. alanlarındaki gelişmeler Toplum yapısını, Tarım toplumundan Sanayi toplumuna, Sanayi toplumundan da bilgi toplumuna taşımıştır.

Geliştirilen teknolojiler, beraberinde yaşam kültürünü de değiştirmektedir.

Örneğin:

"Tarım toplumunda Emek yoğun üretim yapılırken Sanayi toplumunda Makine yoğun üretime geçilmiştir. Bilgi toplumunda ise makinelerin yerini bilgisayarların kumanda ettiği Robotlar almaya başlamıştır. Yakın bir gelecekte ise Enerjinin depo edilmesi, kablosuz iletilebilmesi ve cisimlerin ışınlanabilmesi mümkün olabilecektir. Yaşam kültürü de bu gelişmelere göre yeniden şekillenecektir."

Geliştirilen teknolojiler, Toplumu yöneten aristokrat sınıflarını da değiştirmektedir.

Örneğin:

"Tarım toplumunda Aristokrat sınıfları, Krallar, Asiller, Askerler ve Din adamları olurken Sanayi toplumunda, Rönesans ve Reformun etkisi ile halkın seçtiği Devlet Başkanları ile Sanayiciler ve İşadamlarından oluşan Burjuva sınıfı Aristokrat sınıfını oluşturmuştur. Bilgi toplumunda ise Aristokrat sınıfı yine değişecektir. Yeni Aristokrat sınıfı Bilimsel Ar-Ge çalışmaları yapan ve teknoloji geliştiren Bilim insanları ile bu teknolojileri sanayi ürünleri haline getiren sanayiciler olacaktır."

Geleceğin arstokratları; Genetic-Tech. Ar-Ge çalışmaları ile, Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların (GDO) üretimi ile, High-tech., Nano-tech. ve Space-tech. Ar-ge çalışmaları ve üretimleri ile toplumların geleceğini yönlendireceklerdir. Ülkelerin bağımsızlığı için artık teknoloji bağımsızlığı da önem taşıyacaktır. Ülkemizin geleceği planlanırken bu gelişmelerin dikkate alınması gerekir.

Ülkemiz olarak Bilim ve Teknoloji Ar-Ge çalışmalarına ve teknoloji yoğun ürünlerin üretimine daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Çağdaş, güçlü bağımsız ve mutlu TÜRKİYE için bu zorunludur.

Bu amaçla, bilim insanlarımıza, mühendislerimize ve sanayicilerimize büyük görevler düşmektedir. Ülkemiz olarak tarım ürünleri, tekstil ürünleri, makine, beyaz eşya ve otomotiv ürünleri ihraç ediyoruz, teknoloji yoğun ürünleri ithal ediyoruz ve sürekli Dış Ticaret açığı veriyoruz.

Ülkemizin artık teknoloji geliştiren, teknoloji yoğun ürünleri üreten ve ihraç eden Ülke konumuna kavuşması ve geleceğin Aristokratları (Bilim İnsanları ile Sanayicilerini) yetiştirmesi gerekir.

Bu hepimizin ortak amacı ve dileğidir.

Ülkemizin geleceğini kendi Bilim insanlarımız ile sanayicilerimizin belirleyebilmesi için;

a) Eğitim sistemimizin modernizasyonu ve ezberci yapıdan uygulamalı öğretim yapısına geçilmesi

b) Çocuklarımızın yaratıcı zekalarının geliştirilebilmesi amacıyla ödüllü "Oyuncak yapma yarışmaları"nın düzenlenmesi

c) Gelişen teknolojilerin beraberinde getirdiği yeni meslek dallarının eğitim sistemimize ilave edilmesi

Örneğin:

"Genetich. Müh., Mekatronik Müh., Enerji Müh., Işık/Işın Müh., Uzay/Uydu Müh., İletişim Müh., Navigasyon Müh., Tıp Müh., Optik Müh. ve teknisyenlikleri ile Biyo-Teknoloji, Nükleer Tıp ve Positron Emisyonlu Tomografi teknisyenlikleri gibi."

d) Bilim ve Teknoloji "Ar-Ge" çalışmalarını koordine etmek amacıyla "Bilim ve Teknoloji Bakanlığı" nın kurulması

e) Bünyesinde Genetic-tech., High-tech., Nano-tech. ve Space-tech. "Ar-Ge" Enstitülerinin bulunacağı "Türkiye Teknoloji Merkezi"nin kurulması

f) Nobel türü "ProjeTürk" proje yarışmalarının düzenlenmesi ve projelerin sergilenmesi

g) Teknoloji Fonu'nun oluşturulması ve ithal edilen teknoloji yoğun ürünlerden Özel tüketim vergisi alınarak kaynak yaratılması

h) Yatırım ve Kredi amaçlı İhtisas Bankası konumunda Türkiye Teknoloji Bankası'nın kurulması ve Teknoloji Fonunda oluşan kaynağın teknoloji yoğun üretim yapacak sanayicilerimize düşük faizli kredi şeklinde kullandırılması

I) Geliştirilen teknolojilerin sergileneceği ve pazarlanabileceği "Teknoloji Pazarları"nın kurulması

k) Organize Teknoloji Bölgeleri'nin kurulması ve teknoloji yoğun ürünlerin üretilmesi

Örneğin:

"Micro-Chip, Nano-Chip, Süper İletkenler, Kompozit Malzemeler, Robotlar, Robotik Sistemler, Bilgisayar Cihazları, GSM Cihazları, Navigasyon Chazları, Tıbbi Cihazlar (MR,PET, Robot Doktorlar, Klap Pili ... vb gibi), Optik Cihazlar, Baraj Türbinleri, Buhar Türbinleri, Enerji Santralleri, Gaz Türbinleri, Uçaklar, Uydular, Süper Hızlı Trenler, Gemiler, Üç Boyutlu Televizyonlar ...vb. gibi ürünler"

l) Organize Savunma Teknolojileri ve Sanayi Bölgeleri'nin kurulması ve teknoloji yoğun savunma silahları ile araçlarının üretilmesi

Örneğin:

"Akıllı füzeler,Lazerli silahlar, Savaş uçakları, Savaş gemileri, Denizaltılar, Torpidolar, İnsansız uçabilen uçaklar, Robot askerler, ..vb. gibi savunma silahları ile Sahra tipi çadırlar ve hastaneler hafif ve yalıtımlı giysiler, miğferler, gece gören dürbünler, GPS cihazları, GSM cihazları, Radar cihazları ..vb. gibi savunma araçları"

m) Gelecek nesillerin sağlıklı yetişmesi amacıyla, Üniversitelerimiz tarafından Organik Tarım ve Organik Hayvancılık üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve geliştirilen teknolojilerin Organik Tarım ve Hayvancılık Teknoloji Parklarında sergilenmesi

n) Organik Tarım ve Organik Hayvancılık üretiminin geliştirilmesi amacıyla en son teknolojilerin uygulanacağı "birim araziden ve birim hayvandan en yüksek verimin alınacağı" Organik Organize Tarım bölgeleri ile Organik Organize Hayvancılık Bölgelerinin kurulmasının teşvik edilmesi ... vb gibi projeler düşünülebilir.

Geleceğimiz açısından önem taşıyan bu tür projelerin gerçekleşmesi umuduyla...

Etiketler