Geleneksel kıyı balıkçılığı ile ilgili tebliğ yürürlüğe girdi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği, su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere, Su Ürünleri Bilgi Sistemi'nde (SUBİS) kayıtlı, geçerli Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi'ne sahip, denizlerde 10 metreden küçük balıkçı gemileri ile iç sulardaki tüm balıkçı gemilerini kapsıyor.

Buna göre, desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahipleri veya yetkilisinin 27 Kasım Cuma günü mesai saati bitimine kadar Bakanlığın il veya ilçe müdürlüğüne dilekçeyle şahsen müracaat etmesi gerekiyor.