11 °C

Geri kabul anlaşması tasarısı kabul edildi

Türkiye ile AB Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmayı Uygun Bulan Tasarı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Geri kabul anlaşması tasarısı kabul edildi

TBMM - Anlaşmayı uygun bulan tasarının gerekçesinde, geri kabul anlaşmalarının, yasadışı yollardan başka ülkelere geçmiş kişilerin vatandaşı oldukları ya da geldikleri ülkelere düzenli, hızlı, güvenli ve insan onuruna yaraşır şekilde geri gönderilmeleri için hukuki zemin oluşturduğu belirtildi.  

Yasadışı göç üzerinde caydırıcı rol oynayan geri kabul anlaşmalarının, aynı zamanda ülkeleri yasadışı göçe karşı önlem almaya teşvik eden etkin bir araç olduğu kaydedildi. 

Bulunduğu coğrafyada, dünyanın istikrarsız bölgeleriyle sınırdaş ve aynı zamanda Avrupa Birliği’ne komşu olan Türkiye'nin önemli ölçüde yasadışı göçe maruz kaldığına işaret edilen gerekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’nin doğusunda yer alan ekonomik ve siyasi açıdan istikrarsız ülkelerin vatandaşları ülkemizi Batı ülkelerine geçişte transit güzergah olarak kullanmaktadır. Diğer taraftan, son dönemde siyasi ilişkilerimizin stratejik boyuta eriştiği, ekonomik ve ticari ilişkilerimizin derinlik kazandığı ve özellikle kuvvetli tarihi, kültürel ve insani bağlarımızın bulunduğu komşu ve çevre ülkelerle vize serbestisi tesisine yönelik olarak çalışmalar başlatılmıştır.

Ülkemiz üzerinden Avrupa’ya yönelik yasadışı göçle mücadele mecburiyeti Avrupa Birliği'yle behemehal yakın işbirliği geliştirilmesini zorunlu kılmakta ve AB ile işbirliğinin yasadışı göç trafiğinin bölgemizi etkileyen sonuçları üzerinde caydırıcı etki yapacağına inanılmaktadır.

Geri Kabul Anlaşması bu bağlamda etkin bir yöntem olarak değerlendirilmektedir. Sözkonusu Anlaşma ile ülkemiz üzerinden Avrupa’ya yönelik yasadışı göçle mücadelede, Avrupa Birliği ile yakın işbirliğinin geliştirilmesi mümkün olabilecektir."

Tasarının kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.