17 °C

Getirilen yeni sosyal yardımlar

Getirilen yeni sosyal yardımlar

 

Ahmet ARSLAN / Denetçi, E. Muhasebat Başkontrolörü

Ülkemizde bir taraftan bazı sosyal güdülerle öbür taraftan da tasarrufu teşvik etmek amacıyla getirilen bazı sosyal yardımlar bulunmaktadır. Söz konusu yardımlara 07.04.2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6637 sayılı Kanunla aşağıdaki bazı kalemler eklenmiştir.

1) Konut yardımı 

Konut sahibi olmayan Türk vatandaşlarına, yurt içinde satın alacakları ilk ve tek konut için bankalarda TL cinsinden konut hesabı açmaları, asgari 3 yıl boyunca sistemde kalmaları ve konutu satın almalarını müteakip ilgili bankaya başvurmaları hâlinde Devlet katkısı ödenir. Devlet katkısı ödemesi hesapta biriken toplam tutarın yüzde 20’sini ve azami 15 bin Türk Lirasını geçemez. Azami tutarı üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

2) Evlenme yardımı 

Türk vatandaşlarına bankalarda TL cinsinden çeyiz hesabı açmaları, asgari 3 yıl boyunca sistemde kalmaları, 27 yaşını doldurmadan ilk evliliklerini yapmaları ve evliliklerini müteakip ilgili bankaya başvurmaları hâlinde devlet katkısı ödenir. Devlet katkısı ödemesi hesapta biriken toplam tutarın yüzde 20’sini ve azami 5 bin Türk Lirasını geçemez. Azami tutarı üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

3) Doğum yardımı

Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılır. Bu yardım Türk vatandaşı olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye yapılır. Bu tutarları artırmaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı müştereken yetkilidir.

4) Özel Halk Otobüsleri'ne devlet desteği 

Belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı ile özel deniz ulaşımı aracı için bunların işletmecilerine, 60 veya 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz taşınması karşılığında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten ilgili belediyeler aracılığıyla her ay gelir desteği ödemesi yapılır. Yapılacak aylık gelir desteği ödemesini yıllık olarak belirlemeye, bu tutarı faaliyette bulunulan yere ve/veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracını taşıma kapasitesine göre farklılaştırmaya ve yapılacak ödemeye ilişkin diğer esas ve usuller Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken altı ay içinde belirlenir.

Sonuç

Sosyal yardımların amacı ekonomik ve sosyal adaleti sağlamak olması gerekmekle birlikte popülist politikalar güdülerek yapılması halinde çarpık sonuçlar meydana getirebilmektedir. Bu tür sosyal yardımların ekonomik ve sosyal anlamda efektif olması dileğiyle.
 

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap