10 °C

Gümrüklerimiz, yetkilendirilmiş yükümlü uygulaması

SERBEST KÜRSÜ / İhap SUBAŞI

Gümrüklerimiz, yetkilendirilmiş yükümlü uygulaması

Gümrük denince aklımıza, büyük Atatürk’ün şu vecize sözleri gelir, “Bir devlet ki gümrük işlerini, vergilerini ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alıkonulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denilemez...” Ve de 17.02.1923 İzmir İktisat Kongresi’nde diyorlar ki, “Bir devlet ki kendi uyruklarına saldığı vergiyi yabancılara salamaz, gümrük işlemlerini, resimlerini memleketin ihtiyaçlarınagöre düzenlemekten uzaktır ve devlet ki, yabancılar üzerindeki yargılama hakkını uygulayamaz. Böyle bir devlete elbette bağımsız denemez.”

Atatürk’ün gümrüklerimiz için bugün bile geçerli olan teşhis ve tespitleri.... Günümüzde bazı kanunlar yürürlük kazanıp, yönetmelikler işlev kulvarına taşınmakta. Böylesi bir tatbikatın işleyip işlememesini zaman gösterecektir. Tabii ki bizler yıllanmış gümrükçüler olarak, daimi “fiziki muayenenin” esas olduğunu yanlışın ancak bu noktada tespitinin yapılabileceğini savunuyoruz. Bu gümrükler kurulduğundan bugüne devam eden bir tatbikat esasıdır. Siz ne derseniz deyiniz muayene memuru, şefi ve müdürü gümrüklerin yüz akıdır. Bu tatbikatlarda muayene memurları es geçiliyor. Yetkilendirilmiş Yükümlü’nün her türlü tatbikat ve evrak üzerinden tetkikle işler tamamlanıyor. İlgilileri beni afetsin, gümrüklerde günü gününe bir muayene esası işler, başlar ve bitirilir. Nasıl oluyor bir muamele için uzun süre gibi bir süreç biçiliyor.
Tabi ki, kimyahanelik bir mal olursa tahlil bir süre alacaktır, daha başka makamların müsaadesine tabii ise zaman alması doğal. Tahlil ve diğer hususlar için uygunsuz rapor verilirse tabiki işlemlerde bire zaman alacaktır.... Ne olursa olsun bu gün bilgisayar uygulamaları, dünkü zaman mevhurmunu ortadan kaldırmıştır. Bunun daha başka metodlarla genişletilme çalışmaları birçok yanlışa ve suistimallere davetiye çıkarmaya müsaittir. İnşallah bu uygulamanın sonu hayırlı biter diyelim.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.