20 °C

Gümrüklerimizde suç, ceza

Gümrüklerimizde suç, ceza

ihap_subasi.jpg

 

Evrak bazında, silinti, kazıntı ile gümrükleri aldatmak, hariç diğer hususlarda, bir yanlışın iyi ve kötü niyet dikkate alınarak, karar verilmesi gerekmektedir.

Evrak bazından varsa eğer bir yanlış ve hata alınacak bir kararla düzeltilmelidir.
Beyler, beyefendiler, mükellefleri kaçakçılık, suçlamasıyla savcılıklara sevk etmek, hangi mantıkla bağdaşır, sizlerin vicdanına bırakıyorum. Bir yanlış ve hatanın mükellefin hüsnüniyet suiniyetine bakılmadan cezaya hükmetmek, çok yanlış bir eylem biçimidir. Kaçağı gümrük sahası içinde değil gümrük sahası dışında aramak, doğru ve yanlışsız bir eylem biçimidir. Gümrük sahası içinde, olsa olsa beyanlarda, yanlış olur, hata olur. Bu gibi durumlarda, yanlışın şekline göre bir karar vererek, işlemin bitirilmesini sağlamak gerekir.

Tek pencere sisteminin uygulanmasında engeller var

Sonrada, işler gümrüklerde, çabuk görülmüyor, dertlenmesiyle, "Tek Pencere" usulünün uygulaması, gündem alması, hangi mantığa sığar. Avrupa'nın ı gümrük organizasyonları o kadar mükemmel ki bu sistem işleyebilir, işletilebilir. Bizde, bunun işlemesinin, türlü türlü engelleri vardır, saymakla bitmez. Ülkemizin, sınırlarına bir göz atmamız bizlere çok şeyler söyler. Bu coğrafya da, Avrupa'nın konumuna bakarak, akılcı bir çözüm ve uygulamanın, yapılması ve planlaması ile bir yapılanma gerekiyor. Gümrüklerde, suçun kaçakçılığın olmaması için çareler üretmemiz, gündem almalıdır, diyorum.

Eksik personele rağmen sistem işliyor

Bu günkü, uygulamalardan şikayet ediyoruz. Yarınlarda bu tatbikat ve yeni düzenle, suç ve suçlu bir hayli artacağı varsayım değildir. Gümrüklerimiz, bu gün personel bakımından eksik bir kadroyla çalışarak, görevlerini ifa etmektedirler. Uygulamalarda, aksaklıklar olsa bile işleyen bir düzen kurmuşlardır.

Hatadan kaçınmak zor

Gümrük kıymetinin, satış bedeli yöntemine göre belirlenmesi mümkün değildir, çünkü satın alma işlemi eksikliği söz konusu olabilir. Karşılıklı alıcı ve satıcı ile el sıkışarak, akdedilen fiyat normal fiyattır. Biri gümrük müşavirlik bürosuna firma tarafından, ithal-ihraç, vesaikleri gelir. Müşavirlik bürosu, o evraklar üzerinde beyannameye, tarife ve fiyatları döker, gümrük tesciline sokar. Tescilden sonra, müdür havalesi ile muayeneye gider. Eğer başka bir kurumun, onayı gerekiyorsa onları alınır ve muayene memuru, Beyannameyi kapatır, Vergi ve resimler vezneye yatırılır. Ve mallar ambardan çekilir. Bu çizdiğimiz çalışma düzeni, gümrük müşavirlik mesleğinin, ana tablosudur. Çok zor ve meşakkatli bir uğraş ve çalışma düzenidir, aktardığım bilgi yüklü düzen. İşte bu düzen içinde vuku bulacak bir yanlış ve hata mensupların ceza hükmüyle savcılıklara sevk edilmesi yürekler acısıdır

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap