8 °C

Halktan izinsiz para toplamanın cezası

Halktan izinsiz para toplamanın cezası

Soner ALTAŞ / Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte yasal düzenlemeye kavuşturulan hususlardan birisi de şirket kurmak amacıyla halktan para toplanılmasıdır. Yeni TTK'nın 552'inci maddesinde "bir anonim veya başka türde bir şirket kurmak ya da mevcut bir şirketin sermayesini artırmak amacıyla veya vaadiyle halktan para toplanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) izin alınması" gerektiği öngörülmekte. "Bu hükme aykırı olarak para toplayanlara ve fiilden haberli olan kurumlar ile ilgili şirketin yönetim kurulu üyelerine, yöneticilerine ve girişimcilere" toplanan parayı derhal SPK'ca belirlenen bir mevduat veya katılım bankasına yatırmaları konusunda müteselsil sorumluluk yüklenmektedir.

Belirtilen hukuki sorumluluğun yanı sıra, yeni TTK'nın 562'nci maddesinin 11'inci fıkrası ile "552'nci maddeye aykırı hareket edenlerin" altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması da öngörülmektedir. Dolayısıyla, yeni TTK'nın yürürlüğe girmesi ile birlikte, SPK'dan izin alınmadan halktan para toplanması fiili anılan madde gereği suç sayılacaktır.

Ancak, yeni TTK'nın 562'nci maddesinin 11'inci fıkrası, sadece SPK'dan alınacak izni değil, 552'nci maddeye aykırılığı suç olarak öngörmektedir. Dolayısıyla, SPK'dan izin almadan para toplanması fiilinin yanı sıra;

- İzinsiz olarak toplanan bu paraların, SPK tarafından belirlenen bir mevduat veya katılım bankasına yatırılmaması,

- Halktan para toplamak için SPK'dan izin alınmakla birlikte, izin tarihinden itibaren altı ay içinde öngörülen amaca uygun olarak kullanılmayan veya ciddi bir şekilde kullanılmaya başlanılmayan tutarların, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen bir mevduat veya katılım bankasına yatırılmaması hallerinde de cezai sorumluluğun doğduğu kabul edilecektir.

Yeni TTK'ya göre suçun faili ise usule aykırı şekilde para toplayanlar, şirketin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ve girişimcileri olacaktır.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.