Hastanelere 'afet ve acil durum planı' zorunluluğu

Sağlık Bakanlığı, hastanelere “afet ve acil durum planı” hazırlama zorunluluğu getirdi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA (DÜNYA) – Sağlık Bakanlığı, hastanelerin afet ve acil durumlarda 72 saat boyunca hastane dışından hiç yardım almadan faaliyet göstermelerini amaçlayan “Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği” yayımladı. Yönetmelik, afetlerde ve acil durumlarda risk ve zarar azaltıcı önlem almalarına ilişkin hususları düzenliyor. Yönetmelik yataklı tedavi hizmeti sunan bütün hastaneleri kapsıyor.

Yönetmeliğe göre, merkezde Sağlık Bakanlığı, yerelde ise il sağlık müdürlüğü afet ve acil durumda koordinasyon görevi yürütecek. Her hastane ilgili bütün birimlerin katılımıyla bir “Hastane afet ve acil durum planı hazırlama komisyonu” kuracak. Bu komisyon yayınlanacak kılavuz doğrultusunda bir HAP hazırlayacak ve onayın müteakiben uygulanmasına yönelik toplanma yerleri, kişilerin sorumlulukları, nasıl hareket edecekleri konusunda ilgili kişileri eğitecek, iletişim kanalları oluşturacak.
HAP uygulaması için yıl içerisinde en az 1 kez masa başı tatbikat, bir kez de uygulama tatbikatı yapılacak.

Hastane afet timleri

Hastanelerin yatak kapasitesine göre en az 1 en fazla 10 ayrı “afet timi” kurma zorunluluğu getirildi. Bu timler, Bakanlıkça belirlenen eğitim içeriğine uygun eğitim alacaklar. Hastane afet timleri olağanüstü durum gerçekleştiğinde HAP uygulamasına geçilirken öncelikle tahliye ve hastanede yapısal hasarlar olması durumunda medikal kurtarma işleminde görev yapacaklar.