Hazine 269 projeye teşvik verdi

Hazine Müsteşarlığı Ocak ayında 9721 kişilik istihdam öngeren 269 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenledi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

ANKARA - Hazine, 2010 yılı Ocak ayında, sabit sermaye yatırım tutarı 2,2 milyar lira olan ve 9 bin 271 kişinin istihdamı öngörülen toplam 269 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenledi.

Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Ocak ayına ilişkin "Aylık Yatırım Teşvik Bülteni" yayımlandı.

Buna göre, Ocak ayında düzenlenen 269 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 253 adedi yerli firmalar, 16 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alındı. Yerli firmaların öngörülen sabit sermaye yatırımları 2 milyar lira olurken, yabancı sermayeli firmaların öngörülen sabit sermaye yatırım tutarı 237 milyon lira olarak belirlendi.

2010 yılı Ocak ayında düzenlenen 269 adet belgenin 169 adedi komple yeni yatırım, 63 adedi tevsi, 37 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluştu. Ocak ayında yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 2,2 milyar lira tutarındaki sabit sermaye yatırım tutarının 1,1 milyar lirası komple yeni yatırım, 735 milyon lirası tevsi ve 381 milyon lirası da diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluştu.

Ocak ayında verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 2,2 milyar lira tutarındaki sabit sermaye yatırımının, 162 milyon lirası enerji sektöründe, 565 milyon lirası hizmetler sektöründe, 1,5 milyar lirası imalat sektöründe, 34 milyon lirası ise madencilik sektöründe yer aldı.

Uygulamaya konulan yeni teşvik sistemine göre 2010 yılı Ocak ayında Büyük Proje kapsamında 3 adet belge düzenlendi. Büyük Proje kapsamında verilen belgelerinde öngörülen sabit sermaye yatırım tutarı 447 milyon lira, öngörülen istihdam ise 140 kişi oldu.

Yeni Teşvik Sisteminin yürürlüğe girmesini müteakip 2009 yılı Ağustos ayından 2010 yılı Ocak ayı sonuna kadar bin 588 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendi. Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin 1.481 adedi yerli firmalar, 107 adedi de yabancı sermayeli firmalar tarafından alındı. Bu dönemde yerli firmaların öngörülen sabit sermaye yatırım tutarı 14,0 milyar lira olurken, yabancı sermayeli firmaların sabit sermaye yatırım tutarı 8,1 milyar lira olarak belirlendi.

Yeni Teşvik Sistemi kapsamında düzenlenen  bin 588 adet teşvik belgesinin 987 adedi komple yeni yatırım, 404 adedi tevsi iken 197 adet de modernizasyon, entegrasyon ve benzeri gibi diğer mahiyetteki yatırımlara ait. Bu dönemde öngörülen 22,1 milyar lira tutarındaki sabit sermaye yatırımının 12,9 milyar lirası komple yeni yatırım, 5 milyar lirası ise tevsi yatırım oldu.