7 °C

Her yüz bin erişkinden 3 bin 792'si sanık

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl itibarıyla Türkiye'deki her 100 bin erişkinin ortalama 3 bin 792'si "sanık" iken, "her 100 bin kişideki sanık sayısı" bakımından Ege bölgesi ilk, Doğu Anadolu bölgesi ise son sırada bulun

Her yüz bin erişkinden 3 bin 792'si sanık

ANKARA - Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nün 2013 verilerinde "erişkin nüfusta her 100 bin kişideki sanık sayıları" bölgelere göre sıralandı. Buna ilişkin istatistikte, sanık sayısı olarak, yıl içinde açılan ve bozularak gelen davalardaki sanık sayısının alındığı, "bir sanığın birden fazla suç dosyası olabileceğinden, aynı kişinin birden fazla sayılmış olabileceği" de not olarak belirtildi. Verilere göre, Türkiye'deki her 100 bin erişkinin ortalama 3 bin 792'si "sanık" oldu.

Türkiye'nin en fazla nüfusu barındıran Marmara bölgesinde geçen yıl gelen davalarda 732 bin 16 sanık yer aldı. Marmara'yı 376 bin 527 sanık ile Ege, 354 bin 600 ile İç Anadolu, 347 bin 184 ile Akdeniz, 214 bin 560 sanıkla Karadeniz izledi. Son iki sıradaysa 186 bin 568 sanıkla Güneydoğu Anadolu, 131 bin 231 sanıkla da Doğu Anadolu Bölgesi yer aldı. 

"Erişkin nüfusta her 100 bin kişideki sanık sayıları" değerlendirildiğinde ise ilk sırada 4 bin 516 kişi ile Ege bölgesi geldi. Onu, 4 bin 296 kişiyle Akdeniz, 3 bin 830 kişiyle Marmara, 3 bin 650 kişiyle İç Anadolu, 3 bin 366 kişiyle Karadeniz, 3 bin 265 kişiyle Güneydoğu Anadolu, 2 bin 953 kişiyle Doğu Anadolu bölgeleri takip etti. 

Türkiye ortalamasında, erişkin nüfusta her 100 bin kişideki sanık sayısı, ortalama 3 bin 792 oldu. 

Bölgelere göre davalardaki suçlar 

TCK uyarınca Marmara, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde açılan davalardaki suçlar bakımından ilk sırada "hırsızlık" ve "yağma" gibi suçları içeren malvarlığına karşı işlenen suçlar yer aldı. Bunu, "yaralama" suçunun girdiği vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar ile "tehdit", "şantaj", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçları içeren hürriyete karşı suçlar takip etti.   

Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde ise bu sıralamanın vücut dokunulmazlığına, malvarlığına ve hürriyete karşı suçlar şeklinde olduğu belirlendi. 

Özel kanunlar uyarınca Marmara, İç Anadolu, Ege, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde en çok dava İcra ve İflas Kanunu; Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında açıldı. 

Bölgelere göre, TCK uyarınca açılan davalarda ilk üç sırayı alan suç türleri ve yüzdeleri şöyle: 
    
   Marmara      Ege   İç Anadolu  Akdeniz   Karadeniz  Doğu Anadolu   Güneydoğu Anadolu
  
   Malvarlığına karşı

   % 21.7        % 20.5     % 21.1    % 23.4            % 18.6                % 22.3                        % 28.8  
  
   Vücut dokunulmazlığına karşı 

   % 20.1       % 22.2       % 24.6      % 21             % 25.7                % 25.7                        % 19.4  
  
   Hürriyete karşı

   % 14.9       % 17.6           % 17.5      % 16.4        % 18.4                 % 14.6                        % 11  
 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.