Hububat ve baklagil destekleri belli oldu

Buğdaya 5 kuruş, mercimek ve nohuta kilo başına 10'ar kuruş destekleme primi ödenecek.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline göre üretilen hububat ve baklagildeki destekleme prim miktarları belirlendi.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe giren "Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2010 Yılı Ürünü Hububat ve Baklagil, Fark Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği"ne göre, destekleme primi, Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından belirlenen havzalarda üretim yapanlara verilecek.

Bu çerçevede üretici, satış belgelerini ibraz etmek kaydıyla buğday için kilogram başına 5 kuruş, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 4'er kuruş, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek için de 10'ar kuruş destekleme primi alacak.

Son başvuru tarihi 29 Nisan

Prim için 2010 yılı ürünü satış belgelerinin 1 Mayıs 2010 ve sonraki tarihlerde düzenlenmiş olması gerekecek. Üretici de, prim için 29 Nisan 2011 tarihine kadar başvuruda bulunacak.

Başvurular, ürün satış belgesi ile birlikte kooperatiflere, kooperatif örgütünün bulunmadığı Bingöl, Batman, Hakkari, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde ise il ve tespit edilen ilçe müdürlüklerine yapılacak. Müracaatlarda üreticiye ilişkin Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi de sistemden alınarak, üreticinin müracaat dosyasına eklenecek.

Bu arada il ve ilçe müdürlükleri, verimde etkili tüm faktörler ile bilgileri değerlendirerek, her ürün için ilçe bazında prime esas alınabilecek ortalama verimleri, sulu ve kuru şeklinde belirleyerek, kooperatiflere bildirecek.

İl ve ilçe müdürlükleri, desteğe tabi hububat ve baklagil üretimine ilişkin Çiftçi Kayıt Sistemine 2010 yılı üretim sezonu için müracaat eden ve edecek üreticilerin köy bazlı arazi tespitlerini de ilgili kuruluşlarla koordineli çalışarak yazlık ve güzlük ekilişler bazında yapacak ve bu bilgileri kooperatiflere iletecek.

Tebliğ uyarınca fark ödemesi desteğinden 2010 yılı Çiftçi Kayıt Sisteminde özlük, ürün ve arazi bilgileri kayıtlı olmayanlar ile sistemde kayıtlı olmayan arazilerinde prime esas ürünleri üretenler ve söz konusu havzalarda desteklemeye esas olmayan ürün üretenler yararlanamayacak.

Bu konularda ilginizi çekebilir