İlk taksit 30 Haziran'da sona erecek

Borç yapılandırılmada 1 aylık süre uzatımına ilişkin esaslar belirlendi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA  - Maliye Bakanlığı, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasında 1 aylık süre uzatımına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının uygulama esaslarını belirledi.

Hazırlanan Genel Tebliğ Taslağına göre, 6111 sayılı Kanunun kesinleşmiş alacaklar, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme alacakları, gelir, kurumlar ve katma değer vergisi matrah artırımı ile gelir ve kurumlar vergisinde stopaj artırımlarıyla ilgili hükümlerinden yararlanmak isteyenler, 31 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar başvuruda bulunabilecek.

Bu maddelere göre yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksit ödeme dönemi de (peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş olanlar dahil) 30 Haziran 2011 tarihinde sona erecek.

Tebliğ Taslağı uyarınca 25 Şubat 2011 tarihinden 2 Mayıs 2011 tarihine kadar yapılan vergi-ceza ihbarnamesine ait tebligatlara münhasır olmak üzere Kanunun inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan vergilerle ilgili hükümlerinin uygulanmasında da süre uzatımı geçerli olacak.

Buna göre, 6111 sayılı Kanun kapsamına giren vergi ve cezaya ilişkin ihbarname, örneğin 7 Mart 2011 tarihinde tebliğ edilmiş ise Kanundan yararlanılmak için 6 Nisan 2011 tarihine kadar yapılması gereken başvuru süresinde, son tarih 6 Mayıs 2011 olacak. Bu başvuruya ilişkin ilk taksit ödeme süresi de, 30 Nisan 2011 tarihinden 31 Mayıs 2011 tarihine kadar uzayacak.

Bu arada 25 Şubat 2011 tarihinde tebliğ edilmiş bir vergi-ceza ihbarnamesine konu alacaklar için 6111 sayılı Kanundan yararlanmak için 27 Nisan 2011 tarihine kadar başvuru yapılması zorunluluğu bulunacak.

Emtia ve makinelerin durumu

Tebliğ Taslağına göre, işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların beyanı ile hesaplanan verginin ödeme süresi de, 31 Mayıs 2011 tarihinden, 30 Haziran 2011 tarihine uzadı.

Buna göre, Tebliğin yayımından önce yapılan beyanlar üzerine tahakkuk eden vergilerin son ödeme tarihi de 30 Haziran 2011 oldu.

Bu arada 6111 sayılı Kanunun uyarınca taksit ödeme süresince mükelleflerin beyanı üzerine tahakkuk edecek yıllık gelir veya kurumlar vergisi, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi ve bu vergilerle birlikte tahakkuk eden damga vergisini vadesinde ödeme şartında herhangi bir süre uzatımı olmayacak. Bu çerçevede ilk taksit ödeme süresi başlangıç tarihi olan 1 Mayıs 2011 tarihinden itibaren başlayan yükümlülüklerin Kanunda öngörüldüğü şekilde yerine getirilmesi gerekecek.

 

Etiketler