16 °C

'İnfaz hakimliği'nin kararlarına itirazlarda değişiklik

İnfaz hakimliğinin kararlarına karşı yapılan itirazlara İstanbul Adliyesi yargı çevresi bakımından İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinin bakması kararlaştırıldı.

'İnfaz hakimliği'nin kararlarına itirazlarda değişiklik

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, infaz hakimliğinin kararlarına karşı yapılan itirazlara İstanbul Adliyesi yargı çevresi bakımından İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinin bakmasına karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinin, 4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu kapsamında infaz hakimliğinin kararlarına karşı yapılan itirazların İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirileceğini ilişkin kararın gözden geçirilerek, bir başka ağır ceza mahkemesince ihtisas mahkemesi sıfatıyla bakılmasına yönelik 7 Aralık tarihli yazısının HSK Birinci Dairesince görüşüldüğü belirtildi.

İnfaz Hakimliği Kanunu kapsamında infaz hakimliğinin kararlarına karşı yapılan itirazlara birden fazla ağır ceza mahkemesi olan yerlerde 1 numaralı ağır ceza mahkemesinin ihtisas mahkemesi sıfatıyla bakmasına ilişkin HSK Birinci Dairesinin 30 Kasım tarihli kararının gözden geçirildiği aktarılan kararda, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinin eski mahkeme olması, kaçakçılık ve askeri suçlara ilişkin ihtisas mahkemesi sıfatının bulunması ile iş ve kadro durumu dikkate alınarak, İnfaz Hakimliği Kanunu kapsamında infaz hakimliğinin kararlarına karşı yapılan itirazlara İstanbul Adliyesi yargı çevresi bakımından İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinin bakmasına karar verildiği kaydedildi.

Ayrıca, 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun'un 9/5 maddesinin son cümlesi uyarınca, bu kapsamda görülmekte olan işler bakımından İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinin dosyalarını iş bölümüne dayanarak 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderemeyeceği, yeni gelecek işlerin ise İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesine tevzi edilmesine karar verildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap