İş dünyasının gündemi sayısı 3 bini aşan iflas davaları

İflas ertelemenin OHAL süresince yasaklanmasını yorumlayan KPMG Türkiye Şirket Ortağı Küçük, konkordato ve uzlaşmanın öneminin artacağını söyledi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen Olağanüstü Hal çerçevesinde düzenlemelere devam ediliyor. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KHK’nın teknik yönünü KPMG Türkiye Şirket Ortağı ve Hukuk Bölümü Başkanı Onur Küçük anlattı. Küçük’e göre, iflas erteleme yasağı nedeniyle OHAL süresince konkordato ve yeniden yapılandırmaya ağırlık verilecek.

KPMG Türkiye Hukuk Bölümü Başkanı Onur Küçük, iflas ertelemeyi ‘borca batık ancak bir plan çerçevesinde mali durumunu düzeltebilecek bir sermaye şirketine bunun için son fırsat verilmesini sağlamak üzere tesis edilmiş kurum’ diye tanımladı.

“İflasın ertelenmesi kurumu son zamanlarda sıkça tartışılmakta olup çeşitli çevrelerden piyasada topyekûn bir krize yol açabileceği eleştirileri gelmekteydi” diyen Küçük, 669 sayılı OHAL Kanun Hükmünde Kararnamesi'nin 4’üncü maddesine göre olağanüstü halin devamı süresince iflas erteleme kararı verilemeyeceği kararı alındığını vurguladı. Küçük, “Buna göre şirketler olağanüstü hal süresince şirketin alacaklılarına karşı iflas erteleme müessesesinin sunduğu koruma imkanından faydalanamayacak olup şirketlere karşı vergi borçları ve diğer kamu alacakları dahil tüm borçlarından dolayı icra takibi yapılabilecektir” dedi.

Süreci teknik açıdan anlatan Küçük, “Bu çerçevede uygulamada iflas erteleme kararı verilinceye kadarki süreçte borçlunun alacaklılarına karşı korunması için verilen tedbir kararının verilmesi de mevcut düzenleme karşısında mümkün görünmemektedir. Zira maddede talep yapılamayacağı ve yapılan taleplerin reddedileceği öngörülmüştür. O halde tedbir kararı aşamasına gelmeden talebin mahkemece doğrudan reddedilmesi gerekir” diye konuştu.

Onur Küçük, düzenlemenin KHK yürürlüğe girmeden önce yapılmış mevcut talepler bakımındansa açıklık taşımadığını vurguladı. “Ancak OHAL KHK yürürlüğe girmeden önce verilmiş mahkeme kararlarının bundan etkilenmemesi gerektiği kanaatindeyiz. Mevcut düzenlemeyle olağanüstü hal süresince konkordato ve uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma kurumlarının öneminin artmasını bekliyoruz” ifadesini kullandı.