İstanbul Havalimanı Projesi'nde 200 bin kişiye eğitim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "İstanbul Havalimanı Projesi başından 30 Kasım 2018 tarihine kadar olan süreçte 200 bin 710 kişiye iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi." dedi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı Projesi çerçevesinde verilen eğitimler sayesinde olası kazaların, meslek hastalıklarının önlenmesi ve mevzuat yönünden yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlandığını belirterek, "İstanbul Havalimanı projesinden sonra başka projelerde çalışacak olan 200 bin 710 kişiye iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim/bilgilendirme yönüyle katkı sağlandı." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun İstanbul Havalimanına ilişkin sorularına yazılı yanıt veren Turhan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün İstanbul Havalimanı yapımından sorumlu İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ort. Tic. İşletmesinden aldığı bilgilere göre, İstanbul Havalimanı inşaatı süresinde 200 bin 460 kişinin şantiyede çalıştığını belirtti.

Proje süresince, gerekli tüm önlemlerin alınmasına rağmen 30 kişinin iş kazaları nedeniyle, 25 kişinin de doğal ölümler sonucu hayatını kaybettiğini bildiren Turhan, doğal nedenlerle meydana gelen ölümlerin iş yerinden ve işverenden kaynaklanmadığını, yaşanan tüm vakaların SGK'ya bildirildiğini kaydetti.

Projede yasa gereği 130 iş güvenliği uzmanı olması gerekirken 382 iş güvenliği uzmanının bulunduğuna işaret eden Turhan, inşaat sahasında 42 işyeri hekimi olması gerekirken 47 işyeri hekimi ve 26 diğer sağlık personeliyle birlikte, 168 adet paramedik, ATT, hemşire, laborant, odyometrist, radyoloji teknikeri ve diğer branşlarda da görevlendirilen sağlık personeli ile hizmet verildiğini vurguladı.

Havalimanı inşaatında biri merkez olmak üzere toplam 8 revir bulunduğunu ve bu revirlerin çalışanların kolay ulaşabileceği bir şekilde konumlandırıldığını ifade eden Turhan, çalışanların periyodik muayenelerinin revirlerde yapılabildiği gibi gezici araçla yerinde de gerçekleştirildiğini, acil durumlarda ve hasta naklinin gerektiği durumlarda kullanılmak üzere 7 tam donanımlı kırmızı şeritli acil yardım ambulanslarının sahanın genelinde bulunduğunu anlattı. Turhan, bir üst basamağa sevki gereken acil hastaların ise 112 koordinasyonu ile ilk müdahalesinin yapılarak en yakın hastaneye sevkinin sağlandığını ifade etti.

Eğitim Müdürlüğü kuruldu

Turhan, İstanbul Havalimanı Projesi'nin yapım ve işletim çalışmalarının iş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönünden ulusal mevzuat ve standartlara uygun olarak yürütülmesi, olası iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanlarda davranışsal olarak farkındalığın oluşturulması amacıyla verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin karşılanması için İGA İSG Eğitim Müdürlüğü kurulduğunu aktardı.

İstanbul Havalimanı Projesi'nin başlangıcından 30 Kasım 2018 tarihine kadar olan süreçte 200 bin 710 kişiye İSG işe başlama eğitimi verildiğini, aynı süre zarfında 1 milyon 102 bin 374 kişi bazlı eğitim gerçekleştirildiğini belirten Turhan, İSG işe başlama, yüksekte çalışma ve İSG temel eğitimleri dışında özel İSG eğitimlerinin de verildiğini kaydetti. Projede yer alan 21 bin 562 şoförün güvenli sürüş eğitimi aldığını, görevi şoförlük olmayan ancak proje sahasında ulaşım amaçlı araç kullanan 16 bin 264 çalışana da yine güvenli sürüş amaçlı bilgilendirme ve belgelendirme yapıldığını vurguladı.

100 bin kişilik yemek

Cahit Turhan, İSG Eğitim Müdürlüğünün 8'i eğitmen olmak üzere toplam 16 kişilik kadro ile hizmet verdiğini belirterek, "Bugüne kadar verilen eğitimler sayesinde olası kazalar veya meslek hastalıklarının önlenmesi ve mevzuat yönünden yükümlülüklerin yerine getirilmesinin yanında İstanbul Havalimanı projesinden sonra başka projelerde çalışacak olan 200 bin 710 kişiye iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim/bilgilendirme yönüyle katkı sağlandı." ifadesini kullandı.

Turhan, havalimanı inşaatında günde ortalama 100 bin kişilik yemek çıkarıldığını, İGA'daki toplam yemekhane sayısının 130 olduğunu, paket servisi verilen 4 bölge bulunduğunu, 4 öğün (kahvaltı, öğlen, akşam, gece) servis edilen yemek menülerinin çalışanların günlük kalori ihtiyacına göre 1200 kişilik bir yemek ekibi tarafından hazırlandığını anlattı.

İGA Taşeron Müdürlüğü tarafından düzenli denetimlerin yapıldığını ifade eden Turhan, firmaların resmi bordrolarının izleyen ay itibarıyla takip edildiğini ve ödenmeyen bordro tutarları ile sigorta primlerinin İGA tarafından ödendiğini kaydetti.

Bu konularda ilginizi çekebilir