26 °C

İstanbul ve Ankara'da toplu taşıma kararları

İstanbul ve Ankara'da COVID-19 tedbirleri kapsamında toplu taşımayla ilgili bazı kararlar alındı.

İstanbul ve Ankara'da toplu taşıma kararları

İstanbul İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi, yeni tip koronavirüs (COVID -19) salgını tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin dün, Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında olağanüstü toplandığı kaydedildi.

Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerilerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için ayrı ayrı belirlenen tedbirlere uyum ve etkin denetim mekanizmalarının önem taşıdığına işaret edildi.

Bu kapsamda farklı tarihlerde İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgelerle belirli dezavantajlı gruplara/meslek icralarına yönelik veya kamuya açık bazı alanlarda herkese maske takma zorunluluğu getirildiği aktarılan açıklamada, Bakanlığın 1 Haziran 2020 tarih ve 8567 sayılı genelgesiyle şehirler arası ve şehir içi yolcu taşımacılığına ilişkin düzenlemeler yapıldığı; 30 Mayıs 2020 tarih ve 8556 sayılı ve 2 Haziran 2020 tarih ve 8591 sayılı genelgeleriyle lokanta, restoran, kafe ve benzeri işletmelerin müzik faaliyetlerine kısıtlama getirildiği belirtildi.

Açıklamada, gelinen aşamada başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle 7 Eylül 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda ve İçişleri Bakanlığının 8 Eylül 2020 tarihli ve E.14533 sayılı genelgesi çerçevesinde alınan kararlar şöyle sıralandı:

"İlimizde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, iş yerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlarımıza istisnasız maske takma zorunluluğu getirilmiştir.

Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

Bunların dışında kalan raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarından; raylı sistem araçlarında (metro, tramvay vb.) koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50'sine kadar (AW-4 sayısının yarısı) yolcu alınabilecektir.

Metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında oturan yolcu sayısı kadar (karşılıklı dörtlü koltuklarda iki koltuğu kullanılmadan ve karşılıklı yüz yüze gelmeden çapraz oturma düzeniyle) ve ayakta yolcu kapasitesinin 1/3'üne kadar yolcu alınacak, ayakta yolcuların yakın temasını engellemek için araç zemininde etiket uygulaması yapılacaktır. Araç kapasitesinin dolması halinde sürücü tarafından yolcu alınmayacak, ısrarla biniş olması halinde ise araç hareket ettirilmeden sürücü tarafından kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunulacaktır.

Raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüslerde ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha/tabela herkesin görebileceği şekilde asılacak ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerler fiziki olarak işaretlenmek suretiyle belirlenecektir.

Restoran, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00'ten sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmeyecektir. Kaymakamların koordinasyonunda kolluk birimleri ve yerel yönetimler bu konuda gerekli tüm tedbirleri alacaktır. 

Vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği yerler (pazar yerleri, sahiller vb.) ile kafe, restoran vb. yeme içme ve eğlence mekanlarında, koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile İçişleri Bakanlığının ilgili genelgeleriyle belirlenen kurallara ve alınan tedbirlere uyulması hususundaki denetimlerin süreklilik taşıyacak şekilde etkinliğinin artırılmasına yönelik gerekli tedbirler kaymakamlar tarafından sağlanacaktır."

Açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere (işletmeler vb.) uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda kaymakamlarca gerekli hassasiyetin gösterileceği belirtildi.

Tedbirlere uymayanlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı bildirildi.

Ankara

Ankara İl Hıfzıssıhha Kurulunun, raylı sistem araçlarında, vagon koltuk kapasitesi kadar oturarak, ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50'si kadar ayakta yolcu taşınabilmesine karar verdiği bildirildi.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 8 Eylül'de 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. 27. ve 72. maddelerine göre, Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplandığı ifade edildi.

Açıklamada, gündemdeki konuların görüşülerek, alınan kararlarda, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için ayrı ayrı belirlenen tedbirlere uyum ve etkin denetim mekanizmalarının büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Bu çerçevede, farklı tarihlerde yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgeleri doğrultusunda kurulun kararları ile belirli dezavantajlı gruplara/meslek icralarına yönelik veya kamuya açık bazı alanlarda herkese maske takma zorunluluğu getirildiği, şehirler arası ve şehir içi yolcu taşımacılığına ilişkin düzenlemeler yapıldığı aktarılan açıklamada, hangi durum ve şartlarda şehir içi toplu taşıma araçlarının ayakta yolcu alabileceği ve oranların belirlendiği ve lokanta restoran, kafe ve benzeri işletmelerin müzik faaliyetlerine kısıtlama getirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, fiziki mesafe kuralı olmak üzere, alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin, hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, iş yerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildiği bildirildi.

Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmemesine karar verildiği belirtilen açıklamada, bunların dışında kalan toplu ulaşım araçlarında, raylı sistem araçları için verilen karar şu şekilde sıralandı.

"Vagon koltuk kapasitesi kadar oturarak, ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50'si kadar da ayakta yolcu taşıyabilmelerine, karşılıklı oturma düzeni varsa bu koltuklarda yüz yüze gelinmeyecek şekilde birer koltuk boş bırakılarak çapraz olarak oturulmasına, koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında, fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde araç ruhsatlarında yazılı olan koltuk kapasitesi kadar oturarak ve araç ruhsatlarında yazılı olan ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 30'u kadar da ayakta yolcu taşıyabilmelerine, karşılıklı oturma düzeni varsa bu koltuklarda yüz yüze gelinmeyecek şekilde birer koltuk boş bırakılarak çapraz olarak oturulması."

Açıklamada, raylı sistem araçları ve koltuk kapasitelerinin seyreltilmiş/kaldırılmış otobüslerde ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha ve tabelanın herkesin görebileceği şekilde asılmasına ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerlerin fiziki olarak işaretlenmek suretiyle belirlenmesine, restoran, kafe gibi tüm yeme içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00'ten sonra müzik yayınına hiçbir şartta izin verilmemesinin kararı verildiği aktarıldı.

Bu arada mülki idare amirlerinin koordinasyonunda kolluk birimleri ve yerel yönetimlerce bu konuda gerekli tüm tedbirlerin alınması, vatandaşların toplu olarak bulunduğu ve bulunabileceği yerler (pazar yerleri, sahiller vb.) ile kafe, restoran,  yeme içme ve eğlence mekanlarında, koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile İçişleri Bakanlığının ilgili genelgeleriyle belirlenen kurallara ve alınan tedbirlere uyulması hususundaki denetimlerin süreklilik taşıyacak şekilde etkinliğinin artırılmasına yönelik gerekli tedbirlerin kaymakamlar tarafından alınması kararlaştırıldı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda kaymakamlar ve ilgili tüm kurumlarca gerekli hassasiyetin gösterilmesine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap