26 °C

İşten çıkarılanlara önemli uyarı

İşe iade davasının 1 ay içerisinde açılması gerekiyor. İstirahat raporu işe iade dava açma süresini uzatmıyor.

İşten çıkarılanlara önemli uyarı

Ahmet Metin Aysoy - SGK Eski Başmüfettişi

İşten çıkartılmış ve işe iade davası açacak işçilere önemli bir hususu açıklamak yararlı olacaktır.

İstirahat raporu alınması hak düşürücü süre olan dava açma süresinin kesilmesine ve durmasına neden olmaz. 

Başka bir anlatımla, iş sözleşmesinin fesih bildiriminin işçiye tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesine dava açılabilir. İstirahat raporu söz konusu dava açma süresini durdurmaz.

Bu nedenle, istirahat süresinin bitiminde dava açarım yanılgısına düşmeyin. Dava açma hakkını kaybedebilirsiniz.

Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin 21.05.2007 tarih ve E.2007/6445, K.2007/15616 sayılı Kararını okuyalım.

"Davacının iş sözleşmesinin feshedildiğinin 16.6.2006 tarihinde bildirildiği, davacının bu fesih bildiriminden sonra 20.6.2006 tarihinde 20 günlük ve takip eden 10.7.2006 tarihinde bir kez daha 20 günlük rapor aldığı, davanın ise bir aylık süre geçtikten sonra 8.8.2006 tarihinde açıldığı anlaşılmaktadır. İstirahat raporu alınması hak düşürücü süre olan dava süresinin kesilmesine ve durmasına neden olmaz. Hak düşürücü süre içinde açılmayan davanın reddi gerekir."

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap