16 °C

İşveren işkolu koduna nasıl itiraz edecek?

İşveren işkolu koduna nasıl itiraz edecek?

Ahmet Metin AYSOY - SGK Eski Başmüfettişi

Bilindiği üzere, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yer alan bir çok yükümlülük işyerinin tehlike sınıfına göre belirlenmektedir. Öte yandan, işyerinin tehlike sınıfı da, iş kolu koduna göre değişmektedir. 

Eski uygulama nasıldı?

01.09.2013'e kadar, iş kolu kodunun tespitine ilişkin işlemler ve itirazlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 83 üncü ve 84 üncü maddelerine göre yürütülüyordu. İşyerinin tehlike ve sınıf derecesine göre ödenecek kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, %1 ile %6,5 arasında değişiyordu. 

Ne değişti? 

19.1.2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan ve 1.9.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6385 sayılı Kanunu’nun 9’uncu maddesi ile ‘’ Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir. Bu primin tamamını işveren öder. Bu oranı %1.5 oranına düşürmeye ya da %2.5 oranına artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.’’ Hükmü getirildi. Dolayısıyla, 1.9.2013'den itibaren kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, bütün işletmeler için %2 olarak, değiştirilmiş oldu. Bunun neticesi olarak, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yeni “İşkolu Kodu Listesi” yayımlandı. Bu itibarla, iş kolu kodunun tespitine ilişkin işlemler ve itirazların yapıldığı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 83 84’üncü maddeleri geçerliliğini yitirdi. 

İtiraz nasıl yapılacak? 

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün uygulamasına göre; 
A- 01.09.2013 tarihi sonrası işlemler için yapılacak itirazlar 
İnternet Vergi Dairesi’nden işverenin e-Vergi Levhası’na bakılacak, adına dosya tescil edilecek işyerine ait adresin, e-Vergi Levhası’nda kayıtlı işyeri adresi ile aynı olması durumunda e-Vergi Levhası’nda yer alan işkolu kodu esas alınarak, itiraz karara bağlanacaktır. Tescil edilecek işyeri adresinin e-Vergi Levhası’nda yer alan işyeri adresinden farklı olması durumunda ise işveren tarafından işyerinin bağlı olduğu vergi dairesinden alınacak işkolu kodunu gösterir resmi yazıda belirtilen işkolu kodu esas alınarak, itiraz neticelendirilecektir. 

B- 01.09.2013 tarihi öncesi işlemler için yapılacak itirazlar 

İş kolu kodlarının düzeltilmesi talebinde bulunan işverenin, işyerine ait işkolu kodundaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla, işverenin, işyeri dosyasında yer alan işyeri bildirgesi ve varsa işyeri açma ve çalışma ruhsatı, denetim raporu, tutanak, resmi yazı vs. belgelere bakılarak, itiraz sonuçlandırılacaktır.

 

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap