10 °C

Kalkınma ajanslarına olan borçlar da yapılandırılıyor

Kalkınma ajanslarının belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarından alacakları torba yasadaki düzenlemeyle yeniden yapılandırılacak.

Kalkınma ajanslarına olan borçlar da yapılandırılıyor

Canan SAKARYA

ANKARA - Kalkınma ajanslarının belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarından alacakları torba yasadaki düzenlemeyle yeniden yapılandırılacak. Ayrıca tasarıya torba yasa tasarısına yeni eklenen bir madde ile indirimli kurumlar vergisi uygulamasında yatırıma katkı oranında yeni düzenlemeye gidildi. İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında, her bir il için yatırıma katkı oranının yüzde 25'i, yatırım tutarı 50 milyon lirayı aşan büyük ölçekli yatırımlarda ise yüzde 45'i geçmemek üzere Bakanlar Kurulu'na belirleme yetkisi verilmişti. Plan Bütçe Komisyonu'nda torba yasaya eklenen yeni bir madde ile yatırıma katkı oranının belirlenmesine ilişkin söz konusu yetki, her bir il grubu için yüzde 55'i yatırım tutarı, 50 milyon lirayı aşan büyük ölçekli yatırımlarda ise yüzde 65'i geçmemek üzere yeniden belirlendi.

TBMM Plan Bütçe Komisyonu torba yasanın kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını öngörün ilk 21 maddesi ile 67, 68, 69, 70, 93, 94, 106 ve 109. maddelerini içeren 30 maddesi kabul edildi. Tasarıya eklenen bir madde ile mükelleflerin işyerlerine vergi levhası asma zorunluluğu kaldırılarak sadece bulundurma zorunluluğu getirildi.

Spor kulüpleri de kapsamda

Torba tasarıda kabul edilen bir önerge ile borçlu spor kulüpleri de yeniden yapılandırma kapsamına girerken borçlarını 7 yılda ödeme imkanı getirildi. İktidar ve muhalefetin verdiği ortak önergeye göre, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlarca ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye'de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde azami 42 iki eşit taksitte ödeyebilecekler.

Kalkınma ajanslarına olan borçlar da yapılandırılıyor

Tasarıya giren yeni bir madde ile İl özel idareleri, belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarının kalkınma ajanslarına olan borçları da yeniden yapılandırma kapsamına alındı. Kabul edilen önergeye göre, il özel idareleri ve belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarının Kalkınma Ajanslarına 31 Ekim 2010 tarihi itibariyle ödenmemiş bulunan alacak asıllarının tamamı ile bu alacaklara hesaplanan gecikme zammı,  gecikme faizi, faiz gibi feri alacaklar yerine TEFE- ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar kanunun yayınlanmasının ardından iki ay içerisinde kalkınma ajansına başvurulması halinde yeniden yapılandırılacak.18 taksitte ödeme yapılabilecek.

KİT ve BİT'lerin kira alacakları kapsama girdi

İl özel idareleri, BİT'ler ile KİT'lerin 31 Kasım 2010 tarihi itibariyle biriken kira alacakları da 18 eşit taksitle yeniden yapılandırma kapsamına alındı. Ayrıca sulama kooperatifleri ile sulama birlikleri üyelerinin ödeyecekleri taksitlerin hasat dönemleri dikkate alınarak yılda bir kere yapılması yönünde bir düzenleme de yapıldı.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.