9 °C

Kamu müteahhitleri için önemli düzenleme

Kamu ihalelerinde sözleşme fesih şartları değişti. Toplu Konut Kanunu kapsamında yapılacak sözleşmelerde yüklenici mali acz içinde bulunduğu gerekçesiyle sözleşmeyi fesh edebilecek.

Kamu müteahhitleri için önemli düzenleme

Hüseyin GÖKÇE
ANKARA-Toplu Konut Kanunu kapsamında kamu ile iş yapan müteahhitlerin ekonomik güçlükleri gerekçe göstererek sözleşmelerin fesh edilmesi yönündeki taleplerine ilişkin düzenleme yapıldı. Yapılan değişiklikle, sözleşme feshine kadar hak edişten yapılan kesintilerin yükleniciye ödenmesi hükme bağlandı.

Resmi Gazete’de yayınlanan düzenlemeyle Toplu Konut Kanunu kapsamında yapılacak sözleşmelerde uygulanacak esaslarda değişiklik yapıldı. Esasların, “yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi” başlıklı 19’uncu maddesinin, mücbir sebep halleri dışında, yüklenici mali acz içinde bulunduğu gerekçesiyle sözleşmeyi fesh edebilmesi, ve kesin-ek teminatların gelir kaydedilmesine ilişkin hükümleri korundu. Düzenlemenin eski halinde, feshe kadar yapılan hak ediş ödemelerindeki kesintilerin de gelir kaydedilmesi öngörülürken, yapılan değişiklikle bu kesintilerin yükleniciye ödenmesi hükme bağlandı. Aynı değişiklik idarenin sözleşmeyi feshini düzenleyen 20’nci madde de yapıldı.

Yüklenicinin ihale sürecinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde de sözleşme feshedilene kadar hak edişlerden yapılan kesintiler, yükleniciye iade edilebilecek.

Nakdi gerçekleşme seviyesi ilk hak edişten yüzde 50’ye kadar olan işlerde yüzde 95 oranında ödenerek yüzde 5’i kesilecek.

Hakedişlerin ödeme usullerinde de değişiklik

Esasların hakkedişlerin ödeme usullerini düzenleyen 25’inci maddesinde de değişiklik yapıldı.

Düzenlemenin eski halinde hak edişlerin yüzde 95’inin ödenmesi ve her hak edişten yüzde 5 oranında yapılan kesintinin, geçci kabulden sonra 15 gün içinde ödenmesi, sözleşmenin feshedilmesi halinde ise bu kesintilerin gelir kaydedilmesi öngörülüyordu.

Yeni düzenlemede ise nakdi gerçekleşme seviyesi yüzde 50-70 arasında olan işlerde yüzde 98 ödeme ve yüzde 2 kesinti yapılması, nakdi gerçekleşme seviyesi yüzde 70 olan sözleşmelerde ise hak edişlerin tamamının ödenmesi hükme bağlandı.

Yüzde 50 seviyesinde tamamlanmış işler için yapılan yüzde 5 kesintinin 3/5’i, yüzde 70 seviyesinde tamamlanmış işler için ise geriye kalan kesintinin tamamının yükleniciye ödenmesi öngörüldü.
Düzenlemeye eklenen geçici madde ile, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce imzalanarak devam eden sözleşmelerde de alınmış olan teminat mektupları ile yapılan kesintilerin yükleniciye iade edilebileceğine ilişkin hüküm getirildi.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.