Kamuda ihale yasası değişiyor

50 bin liraya kadar olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, ihale süreci dışına çıkarılacak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA  - Kamu İhale Kanunu yeniden değiştiriliyor ve 50 bin liraya kadar olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, ihale süreci dışına çıkarılıyor.

Bazı hizmetlerin açık ihale yerine pazarlık usulüyle karşılanmasını öngören yeni düzenlemede, ihalelerin yabancılara açılma sınırı olan "eşik değerler" düşürülüyor, istisnaların bir bölümünün 2014 yılı sonuna, bir bölümünün de tam üyelikten 6 ay öncesine kadar devamı öngörülüyor.

Avrupa Birliğine uyum sürecinde sık sık değiştirilen Kamu İhale Yasasının bir kez daha değişimi gündeme geliyor.

"Kamu İhale ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Taslağı", kamuda 50 bin liraya kadarki mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine geniş esneklik getiriyor.

Taslağa göre, "yaklaşık maliyeti 50 bin lirayı aşmayan mal, hizmet alımı ve yapım işleri" ile "temsili ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar", ihale komisyonu kurma, yeterlilik kurallarını arama, teminat alma ve sözleşme yapma zorunluluğu bulunmaksızın piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilecek.

Yaklaşık maliyeti 50 bin-100 bin lira arasındaki mamul mal veya hizmet alımları ile 50 bin-1 milyon lira arasındaki yapım işlerinde ise en az 3 istekli davet edilerek, yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenecek. Yeterli bulunan isteklilerden ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak, ihale sonuçlandırılacak.

Kamu İhale Kurumu verilerine göre, 2009 yılında her 100 mal alım ihalesinin 65'ini, hizmet alımının 52'sini, yapım işlerinin de 27'sini, 50 bin liranın altındaki alım ve yapım işleri oluşturdu.

Parasal değer olarak ise her 100 mal alım ihalesinin 10'u, hizmet alım ihalesinin 2'si, yapım işinin de 1'i, 50 bin liralık sınırın altında kaldı.

Açık ihale yerine pazarlık

Kamu İhale Kanunu Yasa Taslağında yeralan diğer bazı düzenlemeler de şöyle:

Bazı hizmet alımlarında açık ihale yerine pazarlık usulü esas olacak. Bu hizmet alımları taslakta  "konaklama ve yemek, raylı taşımacılık, suda taşımacılık, destekleyici ve yardımcı taşıma hizmetleri, hukuki hizmetler, personel yerleştirme ve temin etme hizmetleri, zırhlı oto hizmetleri hariç olmak üzere soruşturma ve güvenlik hizmetleri, eğitim ve meslek eğitimi hizmetleri, sağlık ve sosyal hizmetler, eğlence, kültür ve spora ilişkin hizmetler ve diğer hizmetler" şeklinde sıralandı.

"Risk var mı, var"

Kamu İhale Kurumu (KİK) Başkanı Hasan Gül, Kamu İhale Yasa Taslağında öngörülen esnekliklere ilişkin, "Burada risk var mı, var. Ama sonuçta işlem yapan insanlara güven esasına dayanmayan bir sistemle de bir yere gidemezsiniz" dedi.

Gül, yasanın yayımlanmasının ardından çıkarılacak ikincil mevzuatla da işleyişe ilişkin kuralların ortaya konulacağını, denetim mekanizmalarının oluşturulacağını söyledi.

 

Etiketler