10 °C

‘Kasıtsız kabahat’ mağdurlarına ikincil düzenleme ilaç olacak

Bakanlık, Gümrük Kanunu'na 'kasıt' şartı olmadan aktarılan 'kabahat' uyumuna ikincil düzenleme yapmaya hazırlanıyor. Amaç yüzlerce firmaya ceza aldıran uygulamadaki yanlışları gidermek

‘Kasıtsız kabahat’ mağdurlarına ikincil düzenleme ilaç olacak

 


Aysel YÜCEL

İSTANBUL - Gümrük Bakanlığı, DÜNYA Gazetesi'nin ortaya koyduğu 'kasıtsız kabahat' mağdurlarının sorununu giderecek ikincil düzenleme için düğmeye bastı. Yaklaşık üç hafta önce Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ndaki ‘kabahat’ kavramı Gümrük Kanunu’na aktarılmış,  ancak ‘kasıt’ şartı kaldırılmıştı. Düzenleme sonrası son iki haftada yüzlerce firma ağır para cezalarına çarptırıldı. Mayıs ayında yürürlüğe girmesi planlanan ikincil düzenlemelerle bu sıkıntıların giderilmesi amaçlanıyor.
11 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6455 Sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile gelen yüksek cezalar dış ticaret dünyasında büyük bir tepki yarattı. Bunun üzerine İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD) konuyla ilgili bir panel düzenledi. Panelde, Gümrük Bakanlığı yetkilileri, iş dünyası ve gümrük müşavirleri bir araya geldi. Geçtiğimiz pazartesi günü İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Kampüsü’nde düzenlenen panele Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Cenap Aşcı, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akıllı, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Tevfik Usta, Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Faruk Töremiş, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Turhan Gündüz  konuşmacı olarak yer aldı.
‘Düzenlemeyi mayıs ayında yapacağız’
Açılış konuşmasını yapan İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Turhan Gündüz, kanunun ön gördüğü yüksek cezaların büyük sıkıntı yarattığını dile getirerek, bakanlığın ikincil düzenlemelerle acilen ithalatçıya ve gümrük müşavirlerine rahat bir nefes aldırması gerektiğini savundu. Bunun üzerine bir açıklamada bulunan Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Cenap Aşçı, yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını, ikincil düzenlemelerle bu kaygıları gidermeye çalışacaklarını belirtti. Mayıs ayında ikincil düzenlemelerin yürürlüğe girmesi için çalıştıklarını dile getiren Aşçı, sözlerine şöyle devam etti: “Siz gümrük müşavirlerinin görüşlerini çok önemsiyoruz. Bu nedenle derneğinizin, sizlerin dile getirdiğiniz somut çözüm önerilerinizi mutlaka değerlendirmeye alacağız. Onun için buradayız. Buradaki sıkıntı Kaçakçılık Kanunu’nun, Gümrük Kanunu’na aynen aktarılmasından kaynaklandı. İkincil düzenlemeler yaşanan sıkıntıları ortadan kaldıracak.” İGMD yetkililerinin verdiği bilgiye göre mala el konulması, iki kat ceza ödenmesi ve dikkatsizlik sonucu yapılan hataların cezalandırılması gibi en çok sıkıntı yaratan maddelerin ortadan kaldırılacak.

Gümrük müşavirleri düzenlemeden hangi değişiklikleri bekliyor?

[PAGE]

 

Gümrük müşavirleri düzenlemeden hangi değişiklikleri bekliyor?

Gümrük müşaviri İlhan Bulut,  Gümrük Kanunu’nda yapılan değişikliklerin akabinde ikincil düzenlemelerle Gümrük Yönetmeliği’ne ilave yapılarak bazı maddeler üzerindeki belirsizliğin nispeten giderilebileceğini ifade etti. Bulut, gümrük müşavirlerinin bakanlıktan şu değişikliklerin yapılmasını istediğini açıkladı: “Gümrük Kanunu’nun 235 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin uygulanmasında, gümrük idaresinin tespiti sonucunda yükümlünün lisans, izin, şart, uygunluk veya yeterlilik belgesi temini için ilgili kuruma sevk edilmesi ve buradan olumlu sonuç çıkmaması dikkate alınır. Gümrük Kanununun 235 inci maddesinin beşinci maddesi “Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve transit rejim beyanında bulunulan serbest dolaşımda olmayan eşyanın, beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun tespiti halinde, farklı çıkan eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir” hükmü ile 236. maddesinin 5. Fıkrası “Gümrük antrepolarındaki eşyanın, antrepo beyannamesinde beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun tespiti halinde, bu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir, eşyaya el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir ve eşya 177 ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulur”   hükmü  “Eşyanın ticari belgelerine göre belirgin şekilde farklı çıkması, bu farklılığın vergi kaybına veya dış ticaret önlemleri ile kısıtlayıcı hükümlerden kaçınmaya yönelik olması ve bu durumun yükümlü tarafından kanıtlayıcı belgelerle izah edilememesi durumunda dikkate alınır” şeklinde düzenlenmeli.”

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap