Kayıt dışı çalışma nedeniyle 6 yılda 88 milyar TL kayıp var

"Kayıt dışı çalışma gelecekten çalmaktır diyen ÖZ İPLİK-İŞ Genel Başkanı Rafi Ay, kayıt dışı çalışma nedeniyle 6 yılda 88 milyar TL kayıp yaşandığını dile getirdi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA (DÜNYA) - ÖZ İPLİK-İŞ Genel Başkanı Rafi Ay, sendika bünyesinde yaptıkları bir çalışmada, son 6 yılda kayıt dışı çalışanların tamamının asgari ücretli olduğu varsayılsa, güncellenmiş verilerle 88 milyar TL, sadece ilgili yılın bedeli düşünüldüğünde ise 40,8 milyar TL vergi ve gelir kaybı olduğunu bulduklarını açıkladı. Rafi Ay, COVID-19 salgınında devletin üstlendiği yük dikkate alındığında, kayıt dışı çalışmanın önlenmesinin bir toplumsal dayanışma ve gelecek sorunu olduğu vurgusunu yaparak, salgında kayıt dışı işçi çalıştıran işletmelerin de kamu desteklerinden faydalandığını hatırlattı. Rafi Ay, "Sendikalar demokrasinin, tam rekabetin, saygın ve adaletli çalışma hayatının temelidir. Ne yazık ki uzun zamandır ne kayıt dışı ekonomiyi ne de kayıt dışı çalışmayı engelleyebildik. Bugün COVID-19 salgını ile mücadele ettiğimiz ortam kayıt dışı çalıştırmanın bizlere nelere mal olduğunu tekrar görmek için iyi bir fırsattır" dedi.

Rafi Ay, son dönemde kayıt dışı çalışma oranlarının yeniden yükselmeye başladığına işaret ederek, bunun sadece sosyal değil, aynı zamanda ekonomik yük getirdiğini de belirtti. Kayıt dışı çalıştıran işverenlerin de salgın dönemindeki desteklerden faydalandığını hatırlatan Rafi Ay işverenlere de seslenerek, "İşverenlerimize de sesleniyoruz. Kayıt dışı işçi çalıştıran, ekonomik faaliyette bulunan kişiler bugün ‘iş insanı' gibi davranıp, hak etmedikleri bir birikimden yardım istiyorlar. Kayıt dışı faaliyet yürütenlerin haksız rekabetinin yarattığı tahribatı siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Gelin hep birlikte mücadele edelim. Gelin sendikalara, emekçilere karşı önyargınızdan kurtulun. Bu mücadeleyi hep birlikte vermezsek, arsızca hepimizin hakkını gasp edenlerin kazancı daha da artacak" dedi.

Örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasının kayıt dışı çalışmayla en önemli mücadele araçlarından biri olduğunu vurgulayan Rafi Ay, böylelikle hem haksız rekabetin, hem de ağır bir sosyal-ekonomik sorunun önlenmiş olacağını belirtti.

88 milyar TL kayıp

Sendikanın TÜİK'in metodoloji değiştirdiği yıldan başlayarak son 6 yıldaki kayıt dışı çalışan sayısı üzerinden yaptıkları hesaplamayı paylaşan Rafi Ay, bütün kayıt dışı çalışanların asgari ücretli olduğu varsayımı altında dahi, ilgili yılların ücret seviyesi dikkate alındığında 40.8 milyar TL, ilgili yılların değerlerinin bugünkü değere taşınması halinde ise 88.3 milyar TL'lik bir kayıp ortaya çıktığını belirtti. Rafi Ay, "Yaptığımız temel hesaplamalara göre son 6 yılda en az 40.8 milyar TL kayıt dışı çalıştırmadan dolayı sosyal güvenlik prim ve vergi kaybı oluşuyor. Siz buna, prim alamadığı için sosyal güvenlik açığının artmasını, işsizlik sigortası fonunun nema kaybını, toplanamayan vergi nedeniyle ulaşan bütçe açığını ve bütün bunların finansmanı için devletin daha fazla borçlanmasından kaynaklı ilave yükü de ekleyin. Ortaya çıkacak sayının çok daha büyük olacağı ortada" dedi.

Kayıt dışı çalışan kişi sayısı ve asgari ücretli olmaları halinde vergi ve sosyal güvenlik primi kaybı

2014-2019

 

İlgili yıl asgari ücretine göre vergi+prim tutarı (Bin TL)

İlgili yıl tutarının 2020 Ocak ayındaki değerine göre tutar (Bin TL)

Tarım Dışı Sektörler

21.538.323,10

30.323.831,07

Tarım ve Tarım Dışı sektörler toplam

40.803.984,35

88.303.288,13

NOTLAR:

-İlgili yılda asgari ücretteki, işçi ve işverenin uzun ve kısa vadeli sigorta kolları, işsizlik sigortası primleri ile gelir vergisi tutarı.

-Gelir vergisi işçinin bekar çocuksuz AGİ indirimi sonrası gelir vergisidir

-Sosyal güvenlik işveren hissesi 5 puan indirim sonrası değerden hesaplanmıştır.

-TÜİK TÜFE TL karşılık güncelleme aracı kullanılarak yıl ortası değer, 2020 Ocak ayına taşınmıştır.

-Kayıt dışı çalışan kişi sayısı TÜİK verisidir.