7 °C

KOBİ'nin tanımı değişti kredi hızlı artış gösterdi

4 Kasım'daki değişiklikle KOBİ'lerin tanımı değişti. Bu değişiklikle önce KOBİ sayısı, buna bağlı olarak da bankaların KOBİ kredi miktarı arttı.

KOBİ'nin tanımı değişti kredi hızlı artış gösterdi

 

 

 
 
Naki BAKIR
 
ANKARA - Bankacılık sektörünün KOBİ'lere açtığı krediler 2012 yılında yüzde 21.9 oranında net 35.6 milyar liralık artışla 198.4 milyar liraya ulaştı. Ancak bu gelişmede, KOBİ'lerin tanımına ilişkin yönetmelikte 4 Kasım'da yapılan değişiklik sonucu toplam KOBİ sayısının artması da etkili oldu. 2011 sonunda 1 milyon 545 bin 570, geçen yılın ekim sonunda 1 milyon 703 bin 214 olan banka müşterisi toplam KOBİ sayısı, tanım değişikliğinin de etkisiyle 2012 sonu itibariyle 1 milyon 812 bin 673'e ulaştı.
 
Özellikle daha önce KOBİ tanımına girmeyen yıllık mali bilançosu 25- 40 milyon TL arasında ve kredi hacmi büyük önemli sayıdaki işletmenin de KOBİ sayılması hacmi büyüttü. BDDK'nın bankalardan gelen bildirimlere göre yeni KOBİ tanımını baz alarak yaptığı hesaplamada kredi hacminde ortaya çıkan yıllık net 35.6 milyar liralık artışın 26.3 milyar TL'si, son iki ayda gerçekleşti. Kredi hacminde, ilk on aydaki artış 9.3 milyar lirada kalmıştı.
 
Yeni tanımla KOBİ ölçeği büyüdü
 
[PAGE]
 
Yeni tanımla KOBİ ölçeği büyüdü
 
2005 yılında yayımlanan KOBİ'lerin tanımı, nitelikleri ve sınıflandırılmasına ilişkin ilişkin yönetmelikte yer alan mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletme tanımları 4 Kasım'da yürürlüğe giren değişiklikte, günün koşulları dikkate alınarak yeniden düzenlendi. Yapılan değişiklikle yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço için 25 milyon lira olarak belirlenen üst limit 40 milyon liraya çıkarılırken, yıllık çalışan istihdamı üst limiti ise 250 olarak korundu. Buna göre; 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyon TL'yi aşmayan işletmeler “mikro” işletme olarak tanımlandı. Mikro işletmeler için söz konusu limit değiştirilmedi. 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 8 milyon TL'yi aşmayan işletmeler ise küçük işletme olarak tanımlandı; bu grupta limit 5 milyondan TL'den 8 milyon TL'ye çıkarıldı. 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon TL'yi aşmayan işletmeler “orta büyüklükteki işletmeler” olarak adlandırıldı. Bu kategoride yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço limiti 25 milyon TL'den 40 milyona çıkarılmış oldu. Başka deyişle daha önce büyük işletme sayılan 25-40 milyon lira arasında satış hasılatı veya mali bilançosu bulunan şirketler artık KOBİ oldu.
 
kobi_kredileri.jpg
 
KOBİ'lerin yüzde 5'i kredinin yüzde 41'ini aldı
 
Yeni sınıflandırmaya göre 2012 sonu itibariyle KOBİ'lerin 1 milyon 380 bin 794'le dörtte üçünü, 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyon TL'yi aşmayan “mikro” işletmeler oluşturuyor. Bunların kredi hacmi 55.2 milyar lira ile toplam KOBİ kredilerinin yüzde 27.8'ini oluşturuyor. KOBİ'lerin yaklaşık beşte birini oluşturan; yıllık istihdamı 50 kişiyi, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 8 milyon TL'yi aşmayan 326 bin 392 “küçük” işletme ise 62.3 milyar lira ile toplam KOBİ kredilerinde yüzde 31.4 oranında bir paya sahip bulunuyor.
 
Orta boy işletme toplamın yüzde 5.8'i
 
250 kişiye kadar yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon TL'yi aşmayan “orta boy” işletmelerin sayısı 105 bin 487 ile tüm KOBİ'lerin sadece yüzde 5.8'ini oluştururken, bunlara kullandırılan krediler 80.9 milyar lira ile toplamda yüzde 40.8 paya sahip. Başka deyişle KOBİ kredilerinin yarıya yakını KOBİ'lerin sayıca yüzde 5 dolayındaki bir bölümüne kullandırılmış bulunuyor.
 
KOBİ'lerin batık kredi hacmi 6.5 milyar TL
 
[PAGE]
 
kobi_sayilari.jpg
 
KOBİ'lerin batık kredi hacmi 6.5 milyar TL
 
KOBİ'lerin takipteki kredileri de 2012 sonu itibariyle 6.5 milyar lira olarak belirlendi. Batık KOBİ kredisi, 2011 sonuna göre yüzde 25 oranında net 1.3 milyar liralık artış gösterdi. Eski sınıflamaya göre KOBİ'lerin 2011 sonunda 162.8 milyar liralık kredi hacmi ve 5.2 milyar TL olan takipteki alacağa göre batık kredi oranı yüzde 3.1 düzeyinde bulunuyordu. Tanım değişikliği öncesi geçen yıl ekimde kredi hacmi 172.1 milyar, takipteki alacak 6.1 milyar liraya, batık kredi oranı da yüzde 3.4'e çıkmıştı. Tanım değişikliği sonrası kredi hacmi hızlı büyürken, takipteki alacaklardaki büyüme daha düşük kaldı; batık kredi oranı kasım sonu itibariyle yüzde 3.3'e, aralık sonunda da yüzde 3.2'ye geriledi.
Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.