Koç, Inventram ile Türkiye'nin silikon vadisini yaratacak

Koç, buluş sahipleri ve girişimciler için Türkiye'de önemli bir başvuru noktası olmak amacıyla Inventram A.Ş'yi kurdu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

İSTANBUL - Koç Holding ve Koç Üniversitesi işbirliğiyle buluş sahipleri ve girişimciler için Türkiye'de önemli bir başvuru noktası olmak amacıyla kurulan Inventram A.Ş, pazar potansiyeli olan yenilikçi teknolojileri keşfetmek ve bu fikri sermayeyi ürün ve hizmete dönüştürmek konusunda katkıda bulunacak.

Buluş anlamına gelen İngilizce "invent" ve koç anlamına gelen "ram" sözcüklerinin birleşmesinden oluşan Inventram'ın faaliyet alanları, fikir/buluş/patentin tasarım, geliştirme ve doğrulanma dönemi olan "kuluçka dönemi" ve gelişme potansiyeli olan yapının şirketleştirileceği başlangıç dönemini kapsayan "başlangıç sermayesi" olarak belirlendi.

Şirketin yatırım stratejisi, başlangıç ve erken aşama fırsatlarına odaklanmak, yenilikçi iş fikirleri veya teknolojilere konsantrasyon, Ar-Ge yapan ve teknoloji üreten gruplar ile yakın ilişkide olmak, akademik ve Ar-Ge kökenli ürünlerden şirket yaratabilme yetkinliğini geliştirmek, başarılı olan yatırım modellerini belirleyip Inventram standardı haline getirmek, iş yönetim bilgilerini ve güçlerini erken aşama yatırım portföyündeki şirketlerine aktarmak olarak açıklanıyor.

Koç Holding Stratejik Grup Başkanı Tamer Haşimoğlu, Inventram'ın tanıtımı dolayısıyla düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin bilgi ve teknoloji geliştirme ve bunu ticarileştirme konusunda çok tatminkar bir konumda bulunmadığını belirterek, Türkiye'nin bu alanda atılım yapmak için önemli potansiyeli bulunduğunu söyledi.

Koç Topluluğu'nun, Türkiye özel sektör Ar-Ge harcamaları içinde yüzde 16'lık paya sahip olduğunu kaydeden Haşimoğlu, Ar-Ge teşvik kanunu kapsamında oluşturulan 47 Ar-Ge merkezinden 12 tanesinin, topluluk şirketlerine ait olduğunu anlattı.

Haşimoğlu, bir buluş veya fikrin hayata geçirilerek, ticari başarı elde etmesinin uzun ve zorluklarla dolu bir süreç olduğunu dile getirerek, Inventram'ın erken aşamadaki projeleri desteklemek ve ortak olmak yoluyla, bilim adamı, buluşçu ve girişimcilerin önünü açmayı hedeflediğini vurguladı.

Koç Holding'in, Inventram'a, ticari bilgi birikimi, kurum kültürü ve yenilikçi geleneğiyle, Koç Üniversitesi'nin bilim adamları, öğretim üyeleri, araştırmacı insan kaynağı, teknik altyapısı ve bilgi birikimiyle katkı sağlayacağını açıklayan Haşimoğlu, girişimin, Türkiye sanayisinin yeni teknoloji ve fikirlerle beslenmesi için olanak sağlayacağının altını çizdi.

Haşimoğlu, soruları yanıtlarken, buluşun yatırım yapılabilir noktaya gelmesini sağlayacak süreçte çok yüksek sermayeye ihtiyaç duyulmadığını, pazarlanabilir ürün haline geldiğinde buna ihtiyaç olduğunu, verecekleri katkı konusunda, "Odaklandığımız, buluştan sermayeye giden yolda katalizör olmak. Çünkü en çok zorlandıkları konu bu" dedi.

"Yaratıcılık ve üreticilik adına işbirliği"

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan ise ortaklıkla Koç Üniversitesi'nin bilgi birikiminin, endüstriye katkı sağlamak üzere kullanılarak, araştırma ve bilim üretme potansiyelinin sürdürülebilirliğinin sağlayacağını, bunun yaratıcılık ve üreticilik adına işbirliği olduğunu söyledi.

Şirket gelirlerinden üniversitenin elde edeceği kaynakların, üniversite daha fazla burs olanağı yaratılmasına, böylece daha fazla araştırma projesi geliştirilmesine yardımcı olacağını belirten İnan, "Böylelikle üniversitemizde artan fikir mülkiyeti ile araştırma potansiyeli giderek gelişecek, desteklenen yeni oluşumların sayısı artacak ve mucitlerimiz daha fazla üretmeye teşvik edilecektir" şeklinde konuştu.

İnan, üniversitenin bugüne kadar yürüttüğü araştırma projelerinin kapsamının 42 milyon liraya ulaştığını, aktif araştırma projelerinin büyüklüğünün 28 milyon lira olduğunu kaydederek, "Silikon Vadisi'nde birçok örneği görüleceği gibi Apple, Intel, Yahoo gibi firmalar, üniversitelerde oluşan fikirlerden çıktı. Aynı şeyin Türkiye'de olmaması için bir neden yok" diye konuştu.

Ar-Ge konusunda insan kaynağı sıkıntısına ilişkin soru üzerine İnan, lisansüstü programlarını genişletmeyi amaçladıklarını, iyi öğrenciler bulmak konusunda yeni girişimler yapmaları gerekeceğini belirterek, Koç Üniversitesi yüksek lisans öğrencileri üzerine eğildiklerini, yaşam şartlarını çekici hale getirmeye çalıştıklarını anlattı.

İnan, bu yıl alacakları öğrencilerin yüzde 60'ının burslu olacağını bildirdi.

"Fikirleri ve buluşları iş hayatına kazandırmaya çalışacağız"

Inventram Genel Müdürü Cem Soysal da buluş sahipleri ve girişimciler için Türkiye'de "en önemli" başvuru noktası olmayı hedeflediklerini ifade ederek, Stanford, MIT, Oxford gibi üniversitelerin buluş ve patentler sayesinde yeni endüstri yarattıklarını, Silikon Vadisi gibi oluşumlar ortaya çıkardıklarını söyledi.

Inventram sayesinde, üniversitenin Ar-Ge ve bilim kaynağının, endüstrinin somut iş ihtiyaçlarına yönelik çözümlere dönüştürülmesine olanak sağlanacağını dile getiren Soysal, "Inventram, fikirleri ve buluşları iş hayatına kazandırmaya çalışacak" dedi.

Soysal, şirketin öncelikli hedefini, Ar-Ge faaliyetlerini geliştirmeye odaklanmak, sonrasında ortaya çıkan değeri ticarileştirerek, ihtiyaç duyulan endüstri ve yatırımcılarla buluşturmak şeklinde açıklarken, odaklanacakları teknoloji alanlarını şöyle sıraladı:

"Otomotiv, enerji, dayanıklı tüketim, bilgi ve iletişim teknolojileri, internet ve mobil tabanlı hizmetler, savunma sanayi teknolojileri, çevre teknolojileri, nanoteknoloji, sağlık/biyoteknoloji, tarım ve gıda teknolojileri, malzeme bilimleri ve kimya."

Bu alanlarda 27'si öğretim üyesi olmak üzere 52 kişiden oluşan danışma kurulu bulunduğunu kaydeden Soysal, Inventram'ın iş modelinde birinci fazda fikri mülkiyet hakları geliştirme ve yönetim, ikinci fazda teknoloji ticarileştirmeye yönelik başlangıç sermayesi ile şirket geliştirmeye yönelik erken aşama sermayesi sağlayacaklarını anlattı.

Soysal, destek modeline ilişkin olarak şunları söyledi:

"Bu tip fikir ve buluşların iş hayatında ayağa kalkması için gereken sermaye büyük değil. Bunu vereceğiz. Gerektiğinde tüm iş kanallarımızı buluşçuya sunacağız. Para bunun küçük kısmı. Güçlü sermaye yapımız var. Desteğimiz, parasal desteğin ötesinde."

Soysal, projelerin, üniversite, internet ve iş ağı kanalıyla gelebileceğini belirtti.

Etiketler