KOSGEB’in Ar-Ge ve inovasyon projelerinin ticarileşme oranı %50’den az

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan bir çalışmada KOSGEB’in desteklediği Ar-Ge ve inovasyon projelerinin ticarileşme oranının yüzde 47,2 olduğu belirlendi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Mehmet KAYA/ANKARA

KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge ve inovasyon projelerinin ticarileşme oranının görece düşük kaldığı belirtildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde yapılan ve Bakanlık tarafından yayınlanan Anahtar dergisinde yayımlanan bir çalışmada, desteklenen projelerin yüzde 47,2’sinin ticarileştiği belirlendi. Proje çıktısıyla elde edilen ürünlerin ticarileşememesinin nedenleri, projelerin Ar-Ge ağırlıklı olması, pazar ihtiyacı zayıf projeler bulunması, ticarileşme sürecinin uzaması nedeniyle teknolojik yeniliklere adapte olamama, müşteri beklentilerinin karşılanamaması, finansal sorunlar, işbirliği kültürünün zayıf olması ve 2020-2022 dönemi için salgının etkisi olarak sıralandı.

Çalışmada, KOSGEB’in; yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir ürün/ süreç/hizmetin geliştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi benzeri kapsamında 2010’dan bu yana Ar-Ge ve inovasyon desteği verdiği, 2021 yılında bunlara ürün geliştirmenin eklendiği hatırlatıldı. Araştırma kapsamında destek alan 2017- 2020 arasında 1472, 2021-2022 arasında 817 işletmenin kapsandığı ve bu işletmelerin aldıkları destek sonrası çıktıların ticarileşmesine bakıldığı belirtildi. Çalıma sonucunda, yüzde 44,7 oranında 365 şirketin ticarileşme sağlamasına karşılık, yüzde 55,2 oranında 452 işletmenin ticarileşemediği bulundu. Araştırma sonucunda, normal şartlar altında Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının yüzde 100 başarılı olmasının beklenemeyeceği vurgulanırken, başarı oranının yüzde 50’nin altında kalmasının düşük bir oran olarak yorumlanabileceği kaydedildi. Araştırmada, “Bu durum hem işletme içi kaynağın hem de kamu yatırımlarının yeterli değerlendirilmediği anlamına gelebilmektedir. Ancak proje konularının Ar-Ge ile beraber teknolojik inovasyonu da içermesi, pazar ihtiyaçlarına cevap verebilen bir yenilik olması gibi nedenler ticarileşme sürecinin uzamamasını sağlayarak olumlu etkilerin görülebileceği değerlendirilmektedir” denildi.

Bu konularda ilginizi çekebilir