KPSS sonuçları ÖSYM Sonuç sayfasından paylaşıldı

KPSS sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan KPSS sonuçları açıklamasının ardından adaylar sonuçların paylaşıldığı ÖSYM Sonuç sayfasına ve ÖSYM Mobil uygulamasına akın etti. Adaylar T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile sisteme girerek KPSS sonuçlarını öğrenebiliyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Lisans düzeyindeki adayların girdiği sınavın ardından KPSS sonuçları heyecanla beklenirken, ÖSYM daha önce duyurduğu 16 Eylül'de KPSS sonuçları açıklamasını yaptı. Yapılan açıklamada KPSS sonuçlarının adayların erişimine açıldığı ifade edildi. KPSS sonuçları ile ilgili açıklama sonrasında adaylar ÖSYM'nin internet sitesi ve uygulamasına akın ederken, sistemin bu ilgi karşısında yavaşladığı görüldü.

Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin sonuç açıklama sayfası olan ÖSYM Sonuç'tan (sonuc.osym.gov.tr) adresinden ulaşabiliyor. Sisteme T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile giriş yapabilen adaylar ayrıca ÖSYM Mobil uygulamasından da KPSS sonuçları öğrenilebilecek.

KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı nedir?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.