9 °C

Kredi kartı enflasyonu düşüyor

BKM, her 100 liralık nakit kullanımı yerine aynı miktarda kredi kartı kullanımı vergi gelirlerini 20 lira artırıyor.

Kredi kartı enflasyonu düşüyor

İSTANBUL - Gazi Üniversitesi, Maliye-Vergi Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce yapılan araştırmada, her 1.000 TL'lik nakit kullanımı yerine 1.000 TL'lik kredi kartı kullanımının vergi gelirlerini 20 TL ve kredi kartı harcamalarındaki 1 TL'lik artışın GSYH'yı 1,42 TL artırdığı bildirildi.

Gazi Üniversitesi İİBF Maliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şükrü Kızılot'un önderliğinde, Prof. Dr. Cem Kılıç ve Doç. Dr. İbrahim Tokatlıoğlu tarafından hazırlanan rapora ilişkin verileri, Bankalararası Kart Merkezi (BKM), bir kampanya ile kamuoyuna duyurdu.

Kredi kartlarının enflasyon, istihdam, kayıt dışı ve üretim ile olan ilişkisinin "ilk kez" ortaya konulduğu raporda, kredi kartı kullanımının üretimi, istihdamı artırdığı, enflasyonla mücadeleyi kolaylaştırdığı, kayıt dışı ekonomiyi azalttığı ve krizin etkilerini hafiflettiği belirtildi.

Kredi kartı harcamalarındaki 1 TL'lik artışın GSYH'yı 1,42 TL artırdığı bildirilen raporda, "Kredi kartı harcamaları nominal aylık yüzde 10 arttığında, GSYH da nominal ayda ortalama yüzde 7,12 lik bir artışa neden olmaktadır. Dolayısıyla kredi kartı harcamaları yüzde 10 arttığında GSYH ortalama 5 milyar 200 milyon TL artmaktadır. Ayrıca kredi kartı kullanımının yaygınlaşması GSMH'da yaşanacak dalgalanmaları azaltmaktadır. Bu anlamda kredi kartı kullanımı 'otomatik stabilizatör' görevi görmektedir. GSYH'da meydana gelen değişimlerin yaklaşık yüzde 10'u kredi kartı harcamalarından kaynaklanmaktadır" denildi.

Kredi kartı harcamalarındaki her yüzde 1'lik artışın, istihdamda ilk yıl 1.800 kişilik, ikinci yılda ise 9.000 kişilik yeni istihdam yarattığı belirtilen raporda, 2008-2009 yılları arasında krize rağmen istihdamdaki 101 bin kişilik artışın yaklaşık 8.500 kişilik kısmının nakit yerine kredi kartı kullanımı sonucu oluştuğu ifade edildi.

Raporda, kredi kartı harcamalarındaki 1.000 TL'lik bir artışın Çalışılan Saat Endeks değerini 1,5 puan artırdığı kaydedildi.

Enflasyonu düşürüyor

Alışverişlerde nakit yerine kredi kartı kullanımının enflasyonu düşürücü etki yaptığı belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Para arzındaki bir artış aynı dönemde enflasyonu 0,17 oranında artırırken, kredi kartı harcamaları aynı dönem enflasyonu 0,017 oranında düşürmektedir. Kredi kartı harcamaları, harcamanın yapıldığı ay içerisinde talebi, dolayısıyla üretimi artırırken, harcamanın enflasyonist etkisi 6 ay sonra ortaya çıkmaktadır. Para arzı artışının etkisi hemen enflasyona yansırken (enflasyonu artırırken) kredi kartı harcaması artışının enflasyonu artırıcı etkisi yaklaşık 6 ay sonra ortaya çıkmaktadır. İlk 6 ay içerisinde de harcamaların nakit para yerine kredi kartı ile yapılması enflasyonu düşürücü bir etki yaratmaktadır."

Kredi kartı harcamalarındaki yüzde 1'lik artışın vergi gelirlerini yüzde 0,85 artırdığı ifade edilen raporda, benzer şekilde 1.000 TL'lik nakit kullanımı yerine 1.000 TL'lik kredi kartı kullanımının vergi gelirlerini 20 TL artırdığı bildirildi.

Raporda, "2008 yılında kayıt dışı ekonominin yüzde 50 olduğu düşünüldüğünde, kayıt dışı işlemlerin kredi kartı ile yapılmış olması durumunda vergi gelirleri 85 milyar TL artmış olacaktı. Kredi kartı kullanımındaki artış kayıt dışını azaltacak ve böylece vergi gelirlerinde yüzde 33'lük bir artış sağlanmış olacaktı" denildi.

Raporda, tüketim harcamalarının ertelenmesini engelleyerek krizin daha da derinleşmesini ve kredi kartı kullanımının, kriz döneminde yurtiçi nihai talep düşüşünü ortalama yüzde 20 oranında engellediği, hane halkı gelirlerindeki düşüşe rağmen tüketim talebini desteklediği, kriz döneminde etkin çalışan tek kredi kanalının kredi kartı olduğu, finansal hızlandıran etkisini yavaşlattığı, kredi kartı kabul eden firmaların talep daralmasının daha düşük olduğu kaydedildi.

9 ayda 1,51 milyon adet işlem yapıldı

Firmalarla görüşülerek gerçekleştirilen raporda, kriz döneminde firmaların toplam satışları içerisinde kredi kartlı satışların payının yüzde 40'a çıktığı, kredi kartı kullanımının ekonomideki talebin istikrar kazanmasını sağlayarak firmaların gelecek için üretim planı yapabilmesini mümkün kıldığı, bu dönemde, kredi kartı kabul eden firmaların yüzde 9'unda yüzde 27 oranında talep artışı yaşandığı, ayrıca kart kullanıcılarının taksit sayılarını artırmasının talep daralmasını da engellediği kaydedildi.

Bu arada, toplantıda verilen bilgiye göre, 2010 yılı Eylül onu itibariyle Türkiye'deki kredi kartı sayısı 46 milyon 221 bin 53 adet, banka kartı sayısı 67 milyon 391 bin 63 adet, otomatik vezne makinesi (ATM) sayısı 26 bin 607 adet, satış noktası terminali (POS) sayısı ise 1 milyon 817 bin 177 adet olarak kaydedildi.

BKM verilerine göre, 2010 Eylül ayı itibariyle yerli ve yabancı kredi kartları ile yurt içinde yapılan işlemlerin adeti 1 milyar 518 milyon, toplam kredi kartı işlemleri cirosu ise 173 milyar 676 milyon liraya ulaştı. 2010'daki ilk 9 ay, geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında kredi kartlarının işlem adedinde yüzde 11 ve ciroda da yüzde 17 oranında artış kaydettiği belirtildi.

Aynı dönemde banka kartlarıyla yapılan işlemlerin adedi 689 milyon 272 bin 880 adedi bulurken, banka kartı işlemlerinin cirosu ise 162 milyar 209 milyon lira olarak kaydedildi. 2010'daki ilk 9 ay, geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında banka kartlarının işlem adedinde yüzde 15 ve ciroda da yüzde 17,5 oranında artış kaydettiği bildirildi.

Yabancılara ait kredi ve banka kartlarıyla yapılan harcamalar ile Türkiye'ye toplam 5 milyar 108 milyon dolar döviz girdisi sağlandı. Bu rakamın 3 milyar 66 milyon dolarını yabancıların Türkiye'de yaptığı alışverişler, 2 milyar 42 milyon dolarını ise nakit avans çekimi oluşturdu.

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.