24 °C

Kronik hastalar raporla ilaç alamayacak

AHMET METIN AYSOY - SGK eski müfettişi

Kronik hastalar raporla ilaç alamayacak

SGK kronik hastaları etkileyecek önemli değişikliğe gidiyor. Kronik bazı hastalıklar da sağlık kurulu raporuna istinaden 6 ay ihtiyacı karşılayacak kadar ilaç alma uygulamasına son verildi.

Hastalar her seferinde doktora muayene olmak ve reçete yazdırmak suretiyle ilaç alabilecek. Yani, hastalar her seferinde muayene olma ve katılım payı ödeme külfetine katlanacaklar. Uygulamanın gerekçesi, ilaç giderlerinde SGK’ nın tasarruf yapmasını sağlamak. Hastanın periyodik olarak muayene olması suretiyle, hastalığın seyrini takip etmek. Uygulamadan, Kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, arteriyel hipertansiyon, hiperkolesterolemi, diabet, parkinson, kronik ve nükseden üveitler, tiroide bağlı oftalmopati ve sempatik oftalmi, kuru göz sendromum olan hastalar etkilenecek.

Belirtilen hastalıklarda eski uygulamada sıhhat raporuna dayanılarak düzenlenmiş reçeteye istinaden tekrardan reçete düzenlenmeksizin eczaneden ilaç temin edilebiliyordu.