12 °C

KSEP'in amacı niteliği yüksek hizmet üretmek

KSEP'in amacı niteliği yüksek hizmet üretmek

İSTANBUL - 2011-2013 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı'nın (KSEP) genel amacı, ''küçük işletme ihtiyaçlarına duyarlı iş ortamında erişilebilirliği ve niteliği yüksek hizmet ve desteklerle KOBİ'lerin üretim yatırım miktarı ile katma değerini artırmak ve büyümelerini sağlamak'' olarak belirlendi.

''2011-2013 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı'nın (KSEP)'' basın toplantısında verilen bilgiye göre, KOSGEB koordinasyonunda ilgili tarafların katkılarıyla yürütülen çalışmaların sonucunda 2011-2013 dönemini kapsayacak şekilde yeniden hazırlanan planda, genel amaç çerçevesinde 5 stratejik alanda toplam 83 eylem ve proje gerçekleştirilecek.

Planda, 5 stratejik alan, ''Girişimciliğin geliştirilmesi ve desteklenmesi'', ''KOBİ'lerin yönetim becerilerinin ve kurumsal yetkinliklerinin geliştirilmesi'', ''İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi sürecinde KOBİ'lerin gözetilmesi'', KOBİ'lerin Ar-GE ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi'' ve ''KOBİ'lerin ve girişimcilerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması'' olarak sıralandı.

Planda, daha önceki dönemlere ilişkin KOBİ stratejilerinin ağırlıklı olarak sanayi sektörü KOBİ'lerine yönelik faaliyetleri içerdiği, son dönemde ise hizmet ve ticaret sektörlerinin ekonomideki payının artmasına paralel olarak, bu kesimin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak eylem ve projelerin de 2011-2013 KSEP'te yer aldığına işaret edildi.

Verilen bilgiye göre plan, KOBİ'lerin ''küçük ölçekli'' olması nedeniyle rekabet dezavantajı yaşadıkları alanların iyileştirilmesine ve iş ortamının KOBİ ihtiyaçlarına duyarlı hale getirilmesine odaklandı.

Planın genel yönlendirmesi ise Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, DPT, Hazine Müsteşarlığı, DTM, TÜBİTAK, TÜİK, KOSGEB, TOBB ve TESK'ten üst düzey yöneticilerin oluşturacağı KSEP yönlendirme komitesi tarafından gerçekleştirilecek.

KSEP Yönlendirme Komitesi'nin planda yer alan stratejik alanlar ve hedefler kapsamında yürütülecek eylem ve projelerde süreç içinde gerekli değişiklikleri yapma konusunda yetkili olduğunun altı çizilirken, planda, ''Komite bu yetkisinden dolayı Türkiye'deki KOBİ politikalarına yön verebilecek önemli bir teknik platform konumunda olacaktır'' denildi.

Ortak sorunlara ortak çözüm üretilecek

2011-2013 KSEP'ten seçilen bazı eylem ve projeler şöyle sıralandı:

''Uygulamalı girişimcilik eğitimleri verilecek ve yaygınlaştırılacak, girişimcilik iş planı ödülü verilecek ve girişimcilik Konseyi oluşturulacak, Yeni İş Geliştirme Merkezleri'nin (İŞGEM) kurulması sağlanacak, işini yeni kurmuş girişimcilere yönelik eğitim verilecek, KOBİ'lerin yönetim becerileri ve kurumsal yetkinliklerini geliştirmek üzere genel ve proje esaslı destekler sağlanacak, Ülke masaları projesi yürütülecek, KOBİ'lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek 'ortak sorunlara ortak çözümler' üretmeleri için İşbirliği Güçbirliği Destek Programı uygulanacak.

KOBİ'leri etkileyen uygulamalarda KOBİ ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulmasının sağlanması amacıyla Avrupa Birliği tarafından benimsenen 'Önce küçüğü düşün' prensibi tanıtılacak ve ilgili kuruluşların uygulamalarında KOBİ'lerin ihtiyaçlarının göz önünde bulundurmaları sağlanacak.

Sanayinin geliştirilmesi açısından önem arz eden hizmet sektöründeki KOBİ'lerin ihtiyaçları ile başta taşıma ve yazılım olmak üzere ihraç edilebilir hizmet sektörlerinin ihtiyaçları belirlenerek bu sektörlere yönelik destekler geliştirilecek ve uygulanacak.

İhtiyaç  duyulan KOBİ istatistikleri belirlenecek, derlenecek ve erişime açılacak, KOBİ ve girişimcilerin bilim ve teknolojiye dayalı fikir ve buluşlar ile yenilik tabanlı projeler ile KOBİ'lerin AR-GE ve yenilik projelerinin sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik endüstriyel uygulamaları desteklenecek.

KOBİ'lerin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) Gelişen işletmeler piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması için destek verilecek.''

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap