15 °C

Mahkemenin Enis Berberoğlu kararına itiraz

Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanması için 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuru yapıldı.

Mahkemenin Enis Berberoğlu kararına itiraz

Enis Berberoğlu'nun avukatı Yiğit Acar, Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanması için bir üst mahkeme olan 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuru yaptı.

İtiraz dilekçesinde, "Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı gereğince yeniden yargılamaya başladığına dair karar alınmasını ve bu kararla birlikte bir temel hak veya özgürlüğü ihlal ettiği Anayasa Mahkemesi'nce tespit edilen önceki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2016/205 Esas 2017/97 Karar sayılı kararı ile 13/10/2020 tarihli ek kararının kaldırılmasını, 6216 sayılı Kanun'un 50. maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması hükmüne uygun olarak, yeniden yargılamaya hükmolunmasına, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 20/09/2018 tarih ve 2018/2088 esas, 2018/2728 karar sayılı onama kararına bağlı sonuçların geri alınması amacıyla yeniden yargılama kararına bağlı olarak müvekkilimiz hakkındaki yargılamanın CMK m 223/3-8 uyarınca dosya hakkında ivedi şekilde durma kararına hükmolunmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz." denildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, salı günü Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği yeniden yargılama kararını ‘yerindelik denetimi kapsamında kaldığı’ gerekçesiyle reddetmişti.

Anayasa Mahkemesi, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Berberoğlu kararını ele almak dün bir araya gelmiş ancak yaklaşık 4 saat süren toplantıda herhangi bir karar alınmamıştı.

Berberoğlu'nun yeniden yargılanması talebine retBerberoğlu'nun yeniden yargılanması talebine ret

AYM toplantısından karar çıkmadıAYM toplantısından karar çıkmadı

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap