21 °C

Maliye'den elektronik beyanname uyarısı

Bakanlık mükellefleri beyannamelerinin kanuni sürede elektronik ortamda verilip verilmediğini titizlikle takip etmeleri konusunda uyardı.

Maliye'den elektronik beyanname uyarısı

ANKARA - Maliye Bakanlığı, mükelleflerin, beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesini teminen meslek mensuplarıyla aracılık sözleşmesi düzenlemiş olmasının, beyannamelerin kanuni süresinde verilmesi ile ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmiş olduğu anlamına gelmeyeceğine dikkati çekerek, mükellefleri, "beyannamelerinin kanuni sürede elektronik ortamda verilip verilmediğini titizlikle takip etmeleri" konusunda uyardı.

Maliye Bakanlığının elektronik beyanname uygulamasına ilişkin usulleri düzenleyen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yaptığı değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tebliğde, bakanlıktan yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin (meslek mensuplarının), mükelleflerin vergi beyannamelerini, bildirim ve eklerini elektronik ortamda gönderebildiği hatırlatıldı. Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi verilen meslek mensupları, aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait beyannamelerin yanı sıra, münferit olarak talepte bulunan müşterilerin beyannamelerinin gönderilmesine de aracılık edebiliyor. Her iki durumda da meslek mensubu ile mükellef veya vergi sorumlusu arasında buna ilişkin özel bir sözleşme düzenlenmesi gerekiyor.

Tebliğde, mükelleflerin, beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesini teminen meslek mensuplarıyla Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi düzenlemiş olmasının, beyannamelerin kanuni süresinde verilmesi ile ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmiş olduğu anlamına gelmeyeceği belirtilerek, mükelleflerin beyannamelerinin kanuni sürede elektronik ortamda verilip verilmediğini titizlikle takip etmeleri gerektiği vurgulandı.

Sözleşmelerle ilgili bilgiler, 30 gün içinde internet vergi dairesine bildirilecek

Tebliğde, düzenlenen sözleşmeler ile süresi sona eren ya da iptal/fesih edilen sözleşmelerin elektronik ortamda bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar da düzenlendi.

Buna göre, elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi verilmiş meslek mensupları, mükellefler ile imzalamış oldukları aracılık sözleşmelerinin veya bunların süresinin sona erdiğine ya da iptaline/feshine ilişkin bilgileri, elektronik ortamda internet vergi dairesine girecek. Sözleşmelerin düzenlenmesine, süresinin sona ermesine, iptal ya da feshedilmesine ilişkin bilgi girişleri, Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) bilgisi dahilinde olan herhangi bir teknik arıza nedeniyle tebliğde  öngörülen sürelerin son gününe kadar yerine getirilememiş ise GİB tarafından verilecek ek sürede bilgi girişleri yapılabilecek.

Aracılık yetkisi almış meslek mensuplarının aralarında beyanname aracılık sözleşmesi düzenledikleri mükelleflere ait beyannameleri elektronik ortamda gönderebilmeleri için öncelikle bu sözleşmelere ilişkin bilgi girişlerini, elektronik ortamda internet vergi dairesine yapması gerekiyor.

Meslek mensupları ile mükellefler arasında düzenlenen aracılık sözleşmelerine ilişkin bilgiler, meslek mensupları tarafından sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde, tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten düzenlenmiş ve hükmü devam eden aracılık sözleşmelerine ilişkin bilgiler ise 15 gün içinde, elektronik ortamda https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine girilecek.

Sözleşmelere ilişkin bilgi girişi yapılmadan, meslek mensuplarının sözleşme düzenledikleri mükelleflere ait beyannameleri elektronik ortamda göndermelerine izin verilmeyecek.

Aracılık sözleşmelerinin süresinin sona ermesi, iptal ya da feshedilmesi durumunda ise buna ilişkin bilgi girişinin, sürenin sona erme tarihinden ya da iptal/fesih tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde meslek mensupları tarafından elektronik ortamda internet vergi dairesine yapılması gerekiyor.

Mükellefler de isterlerse, söz konusu sözleşmenin bittiğini ya da iptal edildiğini, 5 gün içinde vergi dairesine dilekçe veya elektronik ortamda bildirebilecek.

Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayan veya eksik ya da yanıltıcı bilgi ve belge verenler hakkında cezai işlem yapılacak.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap