MB verilerine göre piyasa 17.703,5 milyon YTL fazlada

YAYINLAMA
GÜNCELLEME