MB verilerine göre piyasa 19.883,7 milyon YTL fazlada

YAYINLAMA
GÜNCELLEME