26 °C

Memura var, işçiye yok

İşçi çocuğunu evlendirirse veya kayın validesi vefat ederse izin hakkı yok!

Memura var, işçiye yok

Ahmet Metin Aysoy - SGK Eskibaşmüfettişi 

Mazeret izinleri bakımından, 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi işçiler mağdur durumda.

Özellikle, evlenme ve ölüm halinde, 657 sayılı Yasa'ya tabi Devlet memurlarına tanınmış bazı mazeret izin hakları, 4857 sayılı Yasa'ya tabi işçilere verilmemiştir.

Evlenme

Memura çocuğunun evlenmesi halinde, 7 gün mazeret izni kullanma hakkı verilmiştir. (657 sayılı  Yasa 104.madde)

İşçiye çocuğunun evlenmesi halinde mazeret izni verilmesine ilişkin İş Yasası'nda hüküm yoktur.

Ölüm

Memurun eşinin ana, baba veya kardeşinin ölmesi durumunda 7 gün mazeret izni kullanma hakkı vardır.

İşçinin ise, kayınvalidesi veya kayınpederinin vefatı  halinde mazeret izin hakkına ilişkin İş Yasası'nda düzenleme yoktur.

Sonuç

Evlenme ve ölüm halinde memurlara tanınan mazeret izin hakkının işçilere de verilmesi yönünde yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap