Memurlar en az 120 lira istiyor

Memur-Sen, memur maaşlarına gelecek yıl için birinci ve ikinci altı aylarda yüzde 5'er zam talep etti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA- Memur-Sen, memur maaşlarına birinci ve ikinci altı aylarda yüzde 5'er zam yapılmasını ek ödemelerde en az 120 TL artışa gidilmesini istedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, konfederasyon genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, konfederasyonun toplu görüşmelerde gündeme getireceği talepleri açıkladı.

Gündoğdu, memur maaşlarına gelecek yıl için birinci ve ikinci altı aylarda yüzde 5'er zam yapılmasını istediklerini söyledi.

Ek ödemelerin en az 120 TL artırılmasını talep ettiklerini bildiren Gündoğdu, ayrıca ek ödemeden kaynaklı adaletsizliğin giderilmesini beklediklerini açıkladı.

Ek ödemelerde mahsuplaşmaya ilişkin 2009 toplu görüşmelerinde üzerinde uzlaşılan talebin, 2011 yılı beklenmeden hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Gündoğdu, sendika üyesi kamu görevlilerine 3 ayda bir 60 TL olmak üzere yılda 240 TL toplu görüşme ikramiyesi ödenmesini istediklerini kaydetti.

Gelir vergisinde düzenleme

Memur-Sen, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılacak iyileştirmenin yanı sıra Gelir Vergisi'nde de çalışanlar lehine düzenleme yapılmasını talep etti.

Gündoğdu, 12 Eylül 2010'da referanduma sunulacak Anayasa Değişikliği Paketi'ni ve paketin içeriğinde "toplu sözleşme hakkına" yer verilmesini önemseyip, desteklediklerini vurgulayarak, toplu sözleşme hakkıyla yetinmeyeceklerini, grev ve siyaset haklarına da sahip olmak için süreci kararlı bir şekilde takip edeceklerini söyledi.

Toplu görüşme masasına getirecekleri talepleri belirlerken bir dizi parametreden yararlandıklarını dile getiren Gündoğdu, bu kapsamda, ekonomik kriz sonrası büyüme rakamlarından, Merkez Bankası ve diğer ekonomik unsurların enflasyon öngörülerinden, konfederasyonun AR-GE biriminin TÜİK'in verilerini dikkate alarak hesapladığı açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarından, insan onuruna yaraşır yaşam standardına ulaşmak için üyelerinden gelen talep ve önerilerden yararlandıklarını belirtti.

Konfederasyon olarak 2010 Temmuz ayı açlık sınırını 912 lira, yoksulluk sınırını 2 bin 553 lira olarak belirlediklerine dikkati çeken Gündoğdu, bu rakamların 13/3'ten maaş alan bekar bir hizmetlinin bin 159 lira ile açlık sınırının biraz üstünde maaş aldığını, devlet memurlarının büyük bölümünün ise yoksulluk sınırının altında yaşadığını gösterdiğini kaydetti.

Merkez Bankası, 2010 yılı revize edilmiş enflasyon tahmininin tepe noktasını yüzde 8.5, orta noktasını yüzde 7,5 olarak açıkladığına işaret eden Gündoğdu, 2010 yılı birinci çeyreğinde yüzde 11,7 büyüyen ekonominin, ekonomi çevrelerinin beklentilerine göre yıl boyunca büyümeyi sürdüreceğini söyledi.

Gündoğdu, bu tablo ışığında, 2011 yılında kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde yapılacak artış ve diğer parasal haklarına ilişkin taleplerden bazılarını şöyle sıraladı:

-Aile yardımı 140 liraya çıkarılmalı ve sözleşmeli personele de ödenmeli.

-Yiyecek yardımı, sözleşmeli personel dahil tüm personele maaşla birlikte ve günlük en az 2,5 lira olmak üzere nakden ödenmeli.

-Doğum yardımı gösterge rakamı 2 bin 500'den 10 bine çıkarılmalı.

-Ölüm yardımı, memurun kendisi için en yüksek devlet memuru aylığının 4 katı, eş ve çocuklar içinse 2 katı olarak ödenmeli.

-Fazla çalışma ücreti 1,15 liradan 2,50 liraya çıkarılmalı.

-Nöbet görevlerinde her saat için en az 2.50 lira nöbet ücreti ödenmeli.

Gündoğdu, talepleri üzerinde mutabakata varılması halinde 13/3'ten maaş alan lise mezunu bekar bir hizmetlinin halen bin 159 lira olan maaşının 1 Ocak 2011 itibarıyla bin 376 liraya yükseleceğini, 13/3'ten maaş alan evli, eşi çalışmayan ve üç çocuklu lise mezunu bir hizmetlinin bin 375 lira olan maaşının ise bin 611 liraya çıkacağını bildirdi.

Diğer talepler

Ahmet Gündoğdu, mali ve sosyal haklara ilişkin talepleri dışında, kamu görevlileri açısından önem arz eden ve masaya getirecekleri diğer talepleri ise şöyle açıkladı:

-Kamu görevlilerinin sağlık hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna devriyle birlikte daha derinleşen "tedavi katılımı payı" uygulaması kaldırılmalı.

-Tedavi için görev mahalli dışına çıkışlarda kamu görevlilerine ödenen gündelik miktarları Sağlık Uygulama Tebliği'ne göre değil Harcırah Kanunu hükümlerine göre belirlenmeli.

-Gelir Vergisi oranları 5 puan indirilmeli ya da matrahlar arttırılmalı.

-Büyükşehir statüsündeki illerde ve kalkınmada öncelikli bölgelerde görev yapan kamu görevlilerine ilave tazminat verilmeli.

-Ek gösterge oranları, halen ek göstergeden yararlanamayan kamu görevlileri için de belirlenmek kaydıyla arttırılmalı.

-Özel hizmet tazminatı oranları arttırılmalı.

-Emekli ikramiyelerinin hesaplanmasındaki 30 yıllık hizmet süresi sınırlaması kaldırılmalı.

-Geçici, sözleşmeli, vekil statüsündeki personel, kadrolu statüde istihdam edilmeli.

Gündoğdu, "Bu yıl sonuncusunu gerçekleştireceğimiz toplu görüşmenin kamu görevlilerine Ramazan Bayramıyla birlikte çifte bayram yapmalarını sağlayacak kazanımlarla sonuçlanmasını temenni ediyorum" dedi.

Ahmet Gündoğdu'nun konuşmasının ardından konfederasyona bağlı yetkili sendikaların genel başkanları hizmet kollarına ilişkin taleplerini açıkladı.

"Memurları enflasyona ezdirmeyeceğiz"

Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, memurları, kamudan ücret alanları enflasyona ezdirmeyeceklerini belirterek, "Daha fazla ne veririz, veremeyiz, bunu değerlendireceğiz" dedi.

"Kamu-Sen 310 liralık zam istediğini açıkladı. Hükümetin önerisi ne olacak?" sorusu üzerine Yazıcı, konuya ilişkin görüşlerini sendikaların değerlendirmelerini aldıktan sonra açıklayacağını söyledi.

İmkanlar ölçüsünde çalışanları, emeklileri mağdur etmeme çabası içinde olduklarını belirten Yazıcı, "Öteden beri konuya bakışımızın en temel çerçevesi şudur; memurları, kamudan ücret alanları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Daha fazla ne veririz, veremeyiz, bunu değerlendireceğiz" dedi.

Bir önceki toplu görüşmeye atıfta bulunan Yazıcı, "2,5 artı 2,5 dedik ama enflasyon farkını da Ağustos ayı başında memura ödedik. İkinci dönem de fark olursa 1 Ocak 2011'de ödeyeceğiz. Bu ülke hepimizin. Kimimiz fedakarlık yapacağız. İmkanların adil dağıtılıp dağıtılmadığına bakarak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

 

Etiketler