17 °C

Mevduat güvencesi gözden geçirilecek

Şu anda 50 bin lira olan mevduat güvencesi uluslararası uygulamalar dikkate alınarak gözden geçirilecek.

Mevduat güvencesi gözden geçirilecek

İSTANBUL - Uluslararası uygulamalar dikkate alınarak şu anda 50 bin lira olan bankalardaki mevduat garantisi, ilgili kurumlarla tekrar gözden geçirilecek. 

TMSF Başkanı Şakir Ercan Gül, yaptığı açıklamada, mevduat ve katılım bankalarındaki tasarruf mevduatı ve gerçek kişilere ait katılım fonlarının "Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları İle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik" çerçevesinde 50 bin liraya garanti edildiğini, bu tutarın esas alınarak mevduat ve katılım bankalarından risk esaslı prim tarifesi çerçevesinde TMSF tarafından prim tahsil edildiğini hatırlattı.

Uluslararası uygulamalar dikkate alınarak mevduat sigorta oranının gözden geçirileceğini ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Risk esaslı sigorta prim tarifesinin etkinliğinin devam ettirilmesi amacıyla söz konusu prim tarifesinin belirli aralıklarla ve uluslararası uygulamalar da dikkate alınarak gözden geçirilmesi gerekmektedir. Kurumumuz tarafından yapılan çalışmalar neticesinde mevcut prim tarifesinden risk ölçmede etkinliği azalan bazı risk faktörlerinin çıkarılması ve yerine bankacılık sektörü için tanımlanan yeni risk faktörleri konulması yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

Bu kapsamda, hızlı kredi büyümesinden kaynaklı riskin düşürülmesi amacıyla 'kredi büyümesi', kaynakların vadesinin uzatılmasına yönelik olarak 'mevduatın vade yapısı' ve global kriz sonrasında ortaya çıkan sistemik önemine haiz kuruluşlardan kaynaklı risklerin yarattığı maliyetin yansıtılması amacıyla 'sistemik etki' kriterlerinin ilave edilmesi planlanmaktadır."

Sigorta primi

Halen mevduat ve katılım bankalarından sigorta primi olarak üçer aylık dönemler itibariyle yaklaşık 200 milyon lira tutarında prim toplandığını bildiren Gül, bu gelirin toplanmasında sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarları esas alındığını ve bankaların, risk esaslı sigorta prim tarifesine göre belirlenen, onbinde 11, 13, 15 ve 19 oranlarının biri üzerinden prim ödediğini anlattı.

Gül, "Bu aşamada, kurumumuzca dünyadaki gelişmelere paralel olarak yapılan çalışmalar bankacılık sektöründeki risklerin ölçülmesinde daha etkin bir tarife modeli oluşturulması yönünde olup, sigortanın tutarının artırılması ve bankalar tarafından ödenecek sigorta primlerinin değiştirilmesi yönünde bir karar alınmamıştır. Bu çalışmalar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Hazine Müsteşarlığı'nın görüşlerinin alınmasını müteakip bankaların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır" şeklinde konuştu.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap